FSMVÜ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Kayıt Yenileme

Öğrenciler her dönem başında veya akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönemlerin öğrenim ücreti ödedikten sonra dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemini öğrenciler, Otomasyon Sistemi üzerinde ders seçerek gerçekleştirirler.

Tam burslu programlarda öğrenimini sürdüren öğrenciler, ücret işlemlerinden sorumlu değildir.

Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin başvuruları, ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyen öğrencinin, tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü; sağlık problemi ya da trafik kazası durumunda, sağlık raporu ve diğer belgeler ile durumu belgelemesi gerekir.

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar kanunla belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, Üniversite yönetim kurulunca belirlenen gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir.

Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi