FSMVÜ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

AKTS, Ders Yükleri

Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir.    

Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim planında gösterilir. Bir eğitim ve öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60 olup lisans programları için dördüncü yılsonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 240, önlisans programları için ise ikinci yılsonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 120'dir.

Derslere Devam Zorunluluğu

Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

  • Öğrencilerin, dersin tamamına devam etmesi esastır. 14 haftanın teorik derslerinde % 70, uygulamalı ve laboratuvar derslerinde % 80 devam etmek zorunludur.
  • Sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları, ayrıca dikkate alınır.
  • Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez ve dersten başarısız sayılır.
  • Hazırlık programlarında devam durumu ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi