Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN BURSLAR VE KOŞULLARI

Üniversiteye Giriş Bursu

Koşulları: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu'nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

• Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
• % 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
• % 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
• % 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

*İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Kesilme Koşulu:
Üniversiteye giriş bursu ve indirimler öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın normal öğrenim süresince devam eder.

*Normal Öğrenim Süresi: Önlisans programları için iki (2) yıl, Lisans programları için dört (4) yıldır.

Tercih Bursu

Koşulları : Üniversitemizin programlarından birine, ilk 3 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar. Üniversitemizin programlarına,
1. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 25,
2. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 20,
3. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 15, oranında tercih bursu verilir.
Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.

Kesilme Koşulu: Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.

*Öğrenci yatay geçiş yapması halinde tercih bursundan feragat etmiş sayılır. 

YKS Derece Bursu

Koşulları: 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, ilgili puan türlerinde aşağıda belirtilmiş olan sıralamalarda yer alıp Üniversitemiz programlarını kazanan öğrencilere verilen nakit burslardır.

  • İlk 3000 içinde yer alan öğrencilere 1000 TL,
  • 3001-6000 arasında yer alan öğrencilere 750 TL,
  • 6001-10.000 arasında yer alan öğrencilere 500 TL,

​*4 yıl boyunca, yılda 8 ay olmak üzere normal öğrenim süresince aylık burs verilir.

Kesilme Koşulu: Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da AGNO not ortalamasının 2.00'ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az %50 sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS derece bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve/veya başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.
*Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.
*Hazırlık sınıfında eğitimine devam etmeyen öğrencinin sonraki yarıyılda veya yılda göreceği eğitim sırasında YKS derece bursu kesilir. Başarılı olması halinde bursunu almaya devam eder.

Akademik Başarı Bursu

Koşulları: Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.
*Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur. Üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencinin ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın YNO'sunun en az 3.50 olması şartı aranır, sınıf bazında hesaplanır. Sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.

Kesilme Koşulu:
*Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde ödeme yapılmaz.

*Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunlar Bursu

Koşulları: Üniversitemizin önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile Üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile üniversitenin lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 ücret indirimi uygulanır. Üniversitenin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora programlarına kayıt olan öğrencilere ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %50 ücret indirim uygulanır.

Kesilme Koşulu: Mezunlar bursu normal öğrenim süresince verilir.

Yatay Geçiş Bursu

Koşulları: Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.


Kesilme Koşulu: Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir. Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir; Tercih Bursu ve YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

Spor Bursu

Koşulları: Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip Üniversitemize yerleşen Öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Bireysel spor veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde olan öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir. Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilebilir.

Kesilme Koşulu: Milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır.

Sanat, Proje Yarışma ve Temsil Bursu

Koşulları: Ulusal veya uluslararası alanlarda üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dahilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda ödül verilir.

Kesilme Koşulu: Akademik yıl süresince geçerlidir.

Lisansüstü Öğrenim Bursu

Koşulları: Üniversitemizin lisans programlarından mezun olduktan sonra lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere verilen burslar ile ilk kayıt sırasında başarı kriterleri değerlendirilerek senato kararıyla kabul edilmiş burs dilimlerine kayıt hakkı kazanan öğrencileri kapsar.

Kesilme Koşulu: Lisansüstü öğrencilerden, Bilimsel hazırlık ve lisansüstü öğrenimini, normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

Şehit Yakını Bursu

Koşulları: Üniversitenin Burslu veya Ücretli ön lisans ve lisans programlarından birine kayıt yaptırmış olan şehit TSK/Emniyet mensuplarının eşi ve çocuklarına %100 oranında burs verilebilir.


Kesilme Koşulu: Azami süre boyunca geçerlidir.

Gazi Bursu

Koşulları: Üniversitenin Burslu veya Ücretli ön lisans ve lisans programlarından birine kayıt yaptırmış olan Gazi TSK/Emniyet mensuplarının kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında burs verilebilir.


Kesilme Koşulu: Azami süre boyunca geçerlidir.

Uluslararası Öğrenci Bursu(YÖS)

Koşulları: Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören uluslararası öğrencileri kapsayan burslardır. Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar ile başvuru yapan uluslararası öğrencilerin tam burslu kabul edilebilmesi için bu sınavlardan en az % 70 başarı sağlamış olması gerekmektedir.
Önlisans ve lisans programlarına sadece diplomaları ile başvuracak uluslararası öğrencilerin tam burslu olarak kabul edilmesi için;
a) Mezuniyet ortalamalarının % 80 ve üzeri başarı notuna sahip olması,
b) Eğitim dili Arapça olan programlar hariç, Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birinden hazırlık sınıfını geçecek düzeyde puana sahip olması gerekmektedir.
Diploma notu ile kabul edilip eğitim dili Türkçe olan programlara devam eden uluslararası öğrenciler bir yıl Türkçe öğrenmek için izinli sayılırlar ve bu süre bursluluk sürelerine dâhil edilmez.

Kesilme Koşulu: Mütevelli Heyet Kararı ile %100 burslu olan Uluslararası öğrencilerin 1.80 (AGNO) ağırlıklı Genel not ortalamasının altına düşmeleri halinde bursları %50 düşürülür. Bir sonraki yılda ağırlıklı not ortalamasını en az 1.80 ve üzerine çıkan öğrencinin kesilen bursu yeniden verilir. Normal süre boyunca geçerlidir.

Kardeş İndirimi %10

Koşulları: Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt olan kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde kayıtlı olduğu süre boyunca % 10 ücret indirimi uygulanır.


Kesilme Koşulu: Normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Disiplin soruşturması sonucu Kınama veya Uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.

2) Anadal programında Akademik başarı sağlayarak Çift Anadal veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci anadal ve yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz. 

*ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.
*Yandal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yandal öğrenim ücreti alınır.

3) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanma hakkına sahiptir. Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir. Kardeş İndirimi Bursu ile nakit ödeme şeklinde uygulanan burslar bu sınırlamalara tabi değildir.

4) Hafızlık bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, kayıt sırasında Diyanet İşleri tarafından verilen Hafızlık Diplomalarını beyan etmeleri gerekmektedir.

5) Ders kaydı olmaması, Kayıt dondurması ve isteğe bağlı hazırlık okuyup başarısız olan öğrencilerin derece ve sıralama bursları kesilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi