FSMVÜ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • FSMVÜ Bursları
    •  
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI ve İNDİRİM ORANLARI
 
(1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;
 
Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
% 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
% 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
% 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.
İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.     
 
(2) Üniversiteye giriş bursu ve indirimler öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.
 
 
TEŞVİK BURSLARI
 
 
Tercih Bursu
 
(1) Üniversitemizin programlarından birine, ilk 3 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.
(2) Üniversitemiz programlarına,
1. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 25,
2. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 20,
3. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 15, oranında tercih bursu verilir.
(3) Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.
(4) Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.
 
Akademik Başarı Bursu
 
(1) Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.
(2) Akademik Başarı Bursu,  Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.  
(3) Akademik Başarı Bursu,  üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.
(4) Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.
(5) Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.
(6) Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.
(7) Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir.  Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.
 
Uluslararası Öğrenci Bursu
 
(1) Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören uluslararası öğrencileri kapsayan burslardır.
(2) Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar ile başvuru yapan uluslararası öğrencilerin tam burslu kabul edilebilmesi için bu sınavlardan en az % 70 başarı sağlamış olması gerekmektedir.
(3) Önlisans ve lisans programlarına sadece diplomaları ile başvuracak uluslararası öğrencilerin tam burslu olarak kabul edilmesi için;
a) Mezuniyet ortalamalarının % 80 ve üzeri başarı notuna sahip olması,
b) Eğitim dili Arapça olan programlar hariç, Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birinden hazırlık sınıfını geçecek düzeyde puana sahip olması gerekmektedir.
(4) Diploma notu ile kabul edilip eğitim dili Türkçe olan programlara devam eden uluslararası öğrenciler bir yıl Türkçe öğrenmek için izinli sayılırlar ve bu süre bursluluk sürelerine dâhil edilmez.
(5) Diploma notu ile tam burslu olarak kabul edilen uluslararası öğrencilerin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 1.80’in altına düşmesi halinde bursları % 50’ye düşürülür. Bir sonraki yılda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en az 1.80 ve üzerine çıkan öğrencinin kesilen bursu yeniden verilir.
(6) Uluslararası öğrencilerin öğrenim burslarının süresi normal öğrenim süresince geçerlidir.
 
YKS Derece Bursu
 
(1) YKS Derece Bursu, YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarını kazanan ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.
(2) Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da Ağırlıkla Genel Not Ortalamasının (AGNO) 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.
(3) Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.
(4) Hazırlık sınıfında eğitimine devam etmeyen öğrencinin sonraki yarıyılda veya yılda göreceği eğitim sırasında YKS derece bursu kesilir. Başarılı olması halinde bursunu almaya devam eder.
 
Bilim Tarihi Bölüm Bursu 
 
Üniversitemizin Bilim Tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir. (Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir.)
 
 
DESTEK BURSLARI
 
 
Spor Bursu
 
(1) Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır.
(2) Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.
(3) Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.
 
Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu
 
(1) Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.
 
Kardeş İndirimi Bursu
 
(1) Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt olan kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde kayıtlı olduğu süre boyunca % 10 ücret indirimi uygulanır.
 
Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu
 
(1)  Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına % 100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına % 50 oranında indirim bursu uygulanır.
(2) Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.
 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu
 
(1) Üniversitemizin önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile üniversitenin lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 25 oranında indirim bursu uygulanır.
(2) Üniversitenin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 50 oranında indirim bursu uygulanır.
(3) Mezunlar Bursu normal öğrenim süresince verilir.
 
Hafızlık Bursu
 
(1) İslami İlimler Fakültesine kısmen burslu yerleşen öğrencilerden,hafızlık diploması olanlara %100 oranında indirim bursu uygulanır.
(2) Hafızlık bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, kayıt sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Diplomalarını beyan etmeleri gerekmektedir. Burs normal öğrenim süresince geçerli olmakla birlikte burstan yararlanacak öğrenciler her eğitim öğretim yılında sözlü mülakata alınır. Mülakattan başarılı olan öğrenciler hafızlık bursu almaya devam ederler.
 
 
DİĞER BURSLAR
 
 
Çift Anadal ve Yandal Bursu
 
(1) Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.
(2) ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.
(3) Yandal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yandal öğrenim ücreti alınır.
 
Yatay Geçiş Bursu
 
(1) Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.
(2) Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.
(3) Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir, Tercih Bursu ve YKS Derece Bursundan yararlanamaz.
 
Lisansüstü Öğrenim Bursu
 
(1) Üniversitemizin lisans programlarından mezun olduktan sonra lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere verilen burslar ile ilk kayıt sırasında başarı kriterleri değerlendirilerek senato kararıyla kabul edilmiş burs dilimlerine kayıt hakkı kazanan öğrencileri kapsar.
(2) Lisansüstü öğrencilerden, Bilimsel Hazırlık ve lisansüstü öğrenimini, normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.
 
Birden Fazla Bursa Hak Kazanma
 
(1) Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi ile nakit ödeme hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burs veya indirimden yararlanma hakkına sahiptir.
(2) Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir.
(3) Kardeş indirim ve nakit ödeme şeklinde uygulanan burslar bu sınırlamalara tabi değildir.
(4) Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.
 
Diğer Hükümler
 
(1) Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.
 Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi