Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Mezun Olacak Öğrencilerimizin Dikkatine.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Mezun Olacak Öğrencilerimizin Dikkatine.

Mezuniyet

Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde, diploma almaya hak kazanırlar.
 

 Mezuniyetin Kesinleşmesi
 Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın mezuniyet yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilir ve akademik takvimde not girişleri için ilan edilen son   gün itibarıyla yükümlülüklerini tamamlayanlar tespit edilirler. Tespit edilen öğrencilerin, bağlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mezuniyetleri kesinleşir. Mezuniyetleri kesinleşen öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, mezuniyet işlemlerini başlatır.
 
 
Mezuniyet İşlemleri
 
Mezuniyeti kesinleşen öğrencilere, mezuniyetlerine ilişkin yönetim kurulu kararı gelir gelmez “Mezuniyet Bildirimi” yapılır.
“Mezuniyet Bildirimi” yapılan öğrenciler, bildirimde belirtilen süreler içinde sırasıyla aşağıdaki işlemleri tamamlamakla yükümlüdürler.
 

1-   Üniversiteden Ayrılma işlemleri
 Öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen birimlere varsa Üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen malzemeleri teslim ederler. Bu işlemler öğrenci otomasyon sistemi içerisinde yer alan Mezuniyet Onay Bölümü menüsünden yapılmalıdır.
 

Bölüm/Birim/Sorumlu

İşlemler

Kütüphane

Kütüphane hesabının kapatılması (Kitap,Dergi iadesi vb.)

Mali İşler

Mali Kayıtlar

 

 2-   Diploma İşlemleri

 Öğrenciler, kredi kartı vaya aşağıda belirtilen hesap numarasına diploma ücretlerini ödeyerek diplomalarını teslim alırlar.
 Diplomalarını teslim alacak olan öğrenciler diploma defterlerini imzalamak ile yükümlüdürler.

 Diploma ve ilgili belge ücretleri.... (Güncelleniyor.)

 

 Diploma Teslimi
 Öğrencilere diploma ve ilgili belgeleri, mezuniyet işlemlerini tamamlamış olma koşulu ile; bahar dönemi sonunda mezun olanların Mezuniyet Töreninde; yaz okulu sonunda mezun olanların mezuniyetlerinden itibaren bir ay içinde teslim edilir. Güz döneminde mezun olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda 1 yıl süre ile geçerli olan geçici mezuniyet belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirler.
Diploma ve ilgili belgeler, yalnızca mezunların kendilerine, kanuni temsilcilerine veya bu konuda yetki verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir.

 

  Sıkça Sorulan Sorular:
     1.     Üniversiteden ayrılma işlemlerindeki birimlerin hiçbirine karşı bir yükümlülüğüm yok. Bu durumda ne yapmalıyım?
Diploma işlemlerinizi tamamlamanız yeterlidir.
 
    2.     Diplomamı almaya kendim gelemiyorum, benim yerime şu kişi alsa olur mu?
Diplomalar, yalnızca mezunların kendilerine, kanuni temsilcilerine veya bu konuda yetki verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir. Bundan başka şekilde diploma teslimi yapılamaz.

     3.     Geçici mezuniyet belgemi iş başvurusunda kullandım yeni bir tane alabilir miyim?
Geçici mezuniyet belgesi bir defaya mahsus verilmektedir. İlgili belge 1 yıl süre ile geçerli olup, belgenin aslını iş başvurusu vb durumlarda teslim etmemeniz bunun yerine gerekli ise fotokopi veya noter onaylı kopyasını teslim etmeniz önerilir.

    4.     Onur ve yüksek onur mezunu belgesini nasıl alabilirim?
Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olma şartıyla, mezuniyet AGNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur; 3.50 ve üstü olanlar ise yüksek onur mezunu belgesi verilir, diploma ile birlikte teslim edilir.

    5.     Mezuniyet törenini kaçırdım, bir sonraki mezuniyet törenine katılabilir miyim?
Geçmişte düzenlenmiş herhangi bir mezuniyet törenine katılmış veya katılma hakkı bulunduğu halde törene katılmamış öğrenciler, izleyen yıllarda yapılacak olan mezuniyet törenlerine katılamazlar.

    6.     Kayıtta teslim ettiğim Lise Diploması v.b. belgelerimi ne zaman teslim alabilirim?
Mezuniyet ile ilgili tüm işlemlerinizi tamamladıktan sonra öğrenci işlerinden belgelerinizi teslim alabilirsiniz.

    7.     Lisans öğrencisiyim, ön lisans diploması alabilir miyim? 
Kayıtlı olduğu lisans diploma programından mezuniyet için gerekli kredi toplamının en az yarısını başarıyla tamamlamış, GNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciye başvurusu üzerine ön lisans diploması verilir.

   8.     Diplomamı kaybettim. Ne yapmalıyım?
Diplomanın kaybı halinde, yerel yada ulusal yayın yapan gazetelerden herhangi birine hükümsüzdür ilanı verildikten sonra gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması koşuluyla, “ikinci nüsha” diploma hazırlanır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi