Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu

Üniversitemizin Yaz Okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir.

Yaz Okulu Takvimi

03-07 Temmuz 2017

Yaz Okulu Kayıtları

10 Temmuz 2017

Yaz Okulu Derslerinin Başlaması

18 Ağustos 2017

Yaz Okulu Derslerinin Son Günü

21-25 Ağustos 2017

Yaz Okulu Final Sınavları

05 Eylül 2017

Yaz Okulu Final Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlan Edilmesi

 

*Yaz Okulunda Açılması Önerilen Dersler ve Ücretleri için tıklayınız.

Üniversitemize Kayıtlı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz öğrencileri için yaz öğretimi ders kayıtları, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden 03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz öğreniminde ders almak isteyen öğrencilerimizin otomasyon sistemi üzerinde yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Otomasyon sistemine giriş yapılarak, ders kayıt butonu tıklanır.
 2. Yaz okulunda açılması önerilen derslerden, çakışmamak ve 15 AKTS’yi geçmemek koşuluyla ders seçimi yapılır.
 3. Ders seçim işlemi tamamlanınca, kontrol et-kesinleştir butonu tıklanır, seçilen derslerin toplam AKTS değerine göre yaz okulu ücreti hesaplanır.
 4. Yaz öğrenim ücreti ödeme işlemleri tamamlanır.
 5. Ücret yatırma işlemini tamamlayan öğrenciler, otomasyon sistemine tekrar giriş yaparak ders kayıtlarını kesinleştirir.
 6. Ücret ve kesinleştir işlemini tamamlayan öğrenciler, danışman listesine düşer. Danışmanlar tarafından ders kayıtlarının onaylanması ile yaz okulu ders kayıt işlemi tamamlanmış olur.

  *Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

          **667 sayılı KHK kapsamında yerleşen öğrencilerin Yaz Okulu işlemleriyle ilgili bilgi için tıklayınız.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Kayıtlı Öğrencilerin Üniversitemizin Yaz Okulu Başvuruları

Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, 03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında öğrenimini sürdürdüğü kurumdan izin alarak, Haliç Yerleşkesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir.

 1. Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.
 2. Yaz öğretiminde alınan derslerin toplamı, çakışmamak koşuluyla 15 (onbeş) AKTS’yi geçemez.
 3. FSMVÜ Yaz öğretimine kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini (AKTS) ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep edilmesi halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

  Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi             
 • Öğrenci Belgesi
 • Yaz Okulu Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

Yaz Öğretimi Esasları

 • Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse en az on (10) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı belirtilen sayıdan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararı, ilgili yönetim kurulu tarafından Senatonun uygun görüşü alınarak verilir.
 • Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.
 • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.
 • Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
 • Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
 • Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz Okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.
 • Yaz Okulu ücretinin yatırılmadığı takdirde, öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.

Öğrenim Süresi

 • Yaz Okulu öğretim süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir.
 • Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Derslere Devam

 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
 • Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.
 • Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

Not İşlemleri

 • Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır.
 • Sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Yaz Okulu Ücretleri

 • Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; derslerin AKTS değerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve kayıt esnasında öğrencilerden tahsil edilir.
 • Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.
 • Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde yaz okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.
 • Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.
 • Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

*Ders seçimleri ve ücretlendirme işlemlerinde AKTS değeri dikkate alınmaktadır.

Yaz Okulu Ücreti Ödeme Seçenekleri

 • Öğrenim ücretleri nakit ve kredi kartı ile ödenebilir.
 • Anlaşmalı kartlarla (World, Axess, Bonus, Maximum, Paraf) yapılan taksitli ödemelerde, vade farksız 5 taksit yapılabilmektedir.
 • Elden taksit, senet yapılmamaktadır.
 • Online ödeme işlemlerinizi,   https://odeme.fsm.edu.tr/Login.aspx adresi üzerinde yeni kayıt oluşturarak yapabilirsiniz.
 • Peşin ödeme indirimi uygulanmamaktadır.

Ödemeler İçin IBAN Numarası: Halk Bankası/Yeşilköy TR43 0001 2009 8900 0016 0000 77

*Açıklama kısmına T.C. numarası (diğer üniversitelere kayıtlı öğrenciler için), öğrenci numarası ve ad soyad bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Üniversitemize Kayıtlı Olup Farklı Üniversitelerin Yaz Öğretiminde Ders Alma

Yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 7/c maddesi gereğince hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmemesi halinde, öğrenci kayıt olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz öğretimi dersi alabilir.

Diğer üniversitelerin yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimizin;

 1. Bağlı olduğu fakülte dekanlığı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Dilekçe için tıklayınız.
 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden temin edeceği başvuru formu ile birlikte, yaz öğretimine katılmak istediği diğer yükseköğretim kurumundaki ders/derslere ait ders içeriklerini ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile teslim etmiş olması gerekmektedir.
 3. Yaz okulu öğrenimi sonunda, Diğer Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin transkriptine işlenir.

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi