Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

Başvurular, 02.01.2017-20.01.2017 tarihleri arasında üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden online olarak alınacaktır.

*Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihleri

Sonuçların İlanı

Asil Listede Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

Yedek Listede Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

02.01.2017-20.01.2017

27.01.2017

30.01.2017-01.02.2017

02.02.2017-03.02.2017

Başvuru sonuçları 27 Ocak 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ilan edilecektir.  Kontenjan fazlası adayların başvurması halinde asil ve yedek adaylar ilan edilecektir. Asil adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adaylar yerleşme sırasına göre kayda çağrılacaktır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) İle Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yatay geçiş yapılamaz.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında AGNO ile sadece önlisans programları  başvuru yapabilmektedir.

Ağırlık Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) İle Kurum İçi Yatay Geçiş

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

      2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında AGNO ile sadece önlisans programları  başvuru yapabilmektedir.

      Ağırlık Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1 Kapsamında) Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş

Öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın, öğrenim görmekte olduğu üniversiteye girdiği yıl aldığı ÖSYS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Adayın kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanlarının, yatay geçiş yapmak istediği programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olması gerekmektedir. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Ek Madde 1 kapsamında başvuru yapılabilmesi için öğrencinin disiplin cezası almamış olması ve daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları için tıklayınız.

Üniversitemiz programlarına ait Taban Tavan Puanları için tıklayınız.

Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı itibariyle Hukuk Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu bölüme ilgili puan türünde 150 bininci (150.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mühendislik Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Mühendislik bölümlerine başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mimarlık Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mimarlık bölümüne “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu bölüme başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Belirtilen başarı sınırlaması İç Mimarlık bölümünü kapsamamaktadır.)

Hazırlık Eğitimi ve Muafiyeti Hakkında

Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi

2015 ve sonrası ÖSYS ile yerleşen adayların, öğretim dili %30 İngilizce olan programlara başvuruda bulunup kazanmaları halinde,  zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir. 2014 ÖSYS ve öncesi yerleşen adayların, İngilizce Hazırlık eğitimi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öğretim Dili %30 İngilizce Olan Programlar

 • Mimarlık Lisans Programı
 • İç Mimarlık Lisans Programı
 • İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
 • Psikoloji Lisans Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı ve Muafiyeti

       Eğitim dili %30 İngilizce olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na ibraz etmeleri durumunda İngilizce hazırlık programından muaf olarak lisans programlarına başlayabilirler.

 • FSMEPT (Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test): 65/100
 • PTE Academic : 55/90
 • TOEFL IBT : 72/120
 • YDS : 65/100
 • CPE : C
 • CAE: C

       Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemesi koşuluyla başarılı olduklarını belgelendirerek Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvuru yapmaları durumunda İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilirler.

Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitimi ve Muafiyeti

Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesinin öğretim dili %100 Arapça’dır. Daha önce hazırlık eğitimi almayan veya FSMVÜ Arapça Hazırlık Sınavından başarılı olamayan adayların, Arapça Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için İslami İlimler Fakülte Sekreterliği ile görüşebilirsiniz.

İletişim: 0212 521 81 00 Dahili: 2038

Yatay Geçiş Bursları

Kurumlararası yatay geçişi kabul edilen adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puan, başvuru yaptığı programın aynı yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli olması halinde adaylar ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1.         Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi

3.         Disiplin Cezası Alınmadığına Dair Yazı

4.         Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)

5.         ÖSYM Sonuç Belgesi

6.         Onaylı Ders İçerikleri

7.         1 adet vesikalık fotoğraf

8.    Kayıt Donduran Öğrencilerimizin kayıt dondurma işlemi yaptıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışı yatay geçiş başvurularında ilave olarak istenilen belgeler:

1.         Not Dönüşüm Tablosu

2.         Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Okul Tanıma Yazısı (ÖSYS kılavuzunda yer almayan yurt dışındaki yükseköğretim kurumları için geçerlidir.)

**Belirtilen evrakların online başvuru sistemine eklenmesinde fotoğraf kabul edilmemektedir. Tüm belgelerin taranarak sisteme jpeg ya da pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Öğrenime Başlanılacak Sınıfın Belirlenmesi

       Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, daha önce diğer yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir. Fakülte/Meslek Yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme ile muafiyet verilen dersler belirlenir.

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Yatay geçiş başvuru işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler sistemde kayıtlı bulunan mail adresine gönderilecektir. Aday öğrencilerimizin mail adreslerini kontrol etmeleri önemle rica olunur. Gerekli bilgilendirmeler mail aracılığıyla yapılacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi