Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2017-2018 Akademik Yılı Tek Ders Sınavları
2017-2018 Akademik Yılı Tek Ders Sınavları

2017-2018 eğitim öğretim yılı tek ders sınavı, 13 Eylül 2018 Perşembe günü yapılacaktır. Tek ders sınavına katılacak olan öğrencilerin durumu “Önlisans Lisans ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin” 34. Maddesine göre değerlendirilecektir.

*Diğer üniversitelerin yaz öğretiminde ders alan ancak ilgili üniversitelerden yaz öğretimi transkripti gelmeyen öğrencilere, Fakülte/Meslek Yüksekokulu tarafından  belirlenen tarihte tek ders sınavı düzenlenecektir. 

Tek Ders sınav formu, Danışman ve Bölüm Başkanı onayından sonra Fakülte/MYO sekreterliklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Tek Ders Sınavı Formu için tıklayınız.

Tek Ders Sınavı Uygulama Esasları
1- Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre ücretini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına girer.
2- Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.
3- Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı verilmez.

 Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi