Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2017-2018 Akademik Yılı Yatay Geçiş Başvuruları
2017-2018 Akademik Yılı Yatay Geçiş Başvuruları

Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları, 26 Temmuz-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden online olarak alınacaktır.

*Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yatay Geçiş Takvimi

21 Ağustos 2017        : Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

22-25 Ağustos 2017   : Kazanan Adayların Kesin Kayıtları (Asil Listede Yer Alan Adaylar)

28-29 Ağustos 2017    : Yedek Listede Yer Alan Adayların Kesin Kayıtları

*Online başvuru için tıklayınız.   (Online başvuru rehberi için tıklayınız.)
(Önemli Bilgi: Yatay geçiş başvuru işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler, sisteme kayıt olurken girilen mail adresine gönderilecektir. Aday öğrencilerimizin mail adreslerini kontrol etmeleri önemle rica olunur. Gerekli bilgilendirmeler mail aracılığıyla yapılacaktır.)

 • Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları için (Yurt içi ve yurt dışı) tıklayınız.

Sonuçların İlanı

Başvuru sonuçları 21 Ağustos 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ilan edilecektir.  Kontenjan fazlası adayların başvurması halinde asil ve yedek adaylar ilan edilecektir. Asil adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adaylar yerleşme sırasına göre kayda çağrılacaktır.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, üniversitemize yatay geçiş için, öğrencinin yukarıda belirtilen Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşullarında yer alan şartlarını sağlamış olması ve geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili yılına öğrenci kabulündeki taban puana sahip olması gerekir.
 • Adayın, yurt dışında kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin olması ve başvuru sırasında okul tanıma yazısının beyan edilmesi gerekmektedir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Kurum İçi Yatay Geçiş

 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Bir öğrenci, üniversite içi yatay geçişten sadece bir kez yararlanabilir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1 Kapsamında) Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş

Öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın, öğrenim görmekte olduğu üniversiteye girdiği yıl aldığı ÖSYS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Adayın kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanlarının, yatay geçiş yapmak istediği programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olması gerekmektedir. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Ek Madde-1 kapsamında başvuru yapılabilmesi için öğrencinin daha önce Ek Madde-1 kapsamında (Merkezi Yerleştirme Puanı) yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir.

* Ek Madde-1 Kapsamında Yatay Geçiş Uygulama Esasları için tıklayınız.
*Üniversitemiz programlarına ait Taban-Tavan Puanları için tıklayınız.

Başarı Sıralaması Şartı

 • Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı itibariyle Hukuk Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu bölüme ilgili puan türünde 150 bininci (150.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.
 • Mühendislik Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Mühendislik bölümlerine başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.
   
 • Mimarlık Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mimarlık bölümüne “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu bölüme başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Belirtilen başarı sınırlaması İç Mimarlık bölümünü kapsamamaktadır.)
   

Hazırlık Eğitimi ve Muafiyeti Hakkında

Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi

2015 ve sonrası ÖSYS ile yerleşen adayların, öğretim dili %30 İngilizce olan programlara yatay geçiş başvurusunda bulunup kazanmaları halinde,  zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir. 2014 ÖSYS ve öncesi yerleşen adayların, İngilizce Hazırlık eğitimi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öğretim Dili %30 İngilizce Olan Programlar

 • Mimarlık Lisans Programı
 • İç Mimarlık Lisans Programı
 • İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı
 • Psikoloji Lisans Programı

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı ve Muafiyeti

Öğretim dili %30 İngilizce olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan adayların, başvuru sırasında aşağıdaki sınav sonuçlarını ibraz etmeleri durumunda (2 yılı geçmemiş olmak şartıyla) İngilizce hazırlık programından muafiyet işlemi yapılabilecektir.

 • PTE Academic : 55/90
 • TOEFL IBT : 72/120
 • YDS : 65/100
 • CPE : C
 • CAE: C

Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış adaylar,  başvuru sırasında hazırlık başarı belgelerini ibraz etmeleri (2 yılı geçmemiş olmak şartıyla) durumunda, İngilizce hazırlık programından muafiyet işlemi yapılabilecektir.
*Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitiminden muafiyet başvuruları, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilmektedir.

Zorunlu Arapça Hazırlık Programı ve Muafiyeti

Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesinin öğretim dili %100 Arapça’dır. Daha önce hazırlık eğitimi almayan veya FSMVÜ Arapça Hazırlık Sınavından başarılı olamayan adayların, Arapça Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için İslami İlimler Fakülte Sekreterliği ile görüşebilirsiniz.
İletişim: 0212 521 81 00 Dahili: 2038

Yatay Geçiş Bursları

Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişi kabul edilen adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puan, başvuru yaptığı programın aynı yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli olması halinde adaylar ilgili burs diliminden faydalanır.

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi
 • Disiplin Durumu Belgesi
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)
 • Onaylı Ders İçerikleri
 • Vesikalık Fotoğraf
  *Kayıt donduran adayların, kayıt dondurma işlemi yaptıkları süreyi belirten evrak beyan etmeleri gerekmektedir.

*Yurtdışı yatay geçiş başvurularında ilave olarak istenilen belgeler:

 • Not Dönüşüm Tablosu 
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Okul Tanıma Yazısı (ÖSYS kılavuzunda yer almayan yurt dışındaki yükseköğretim kurumları için geçerlidir.)

Önemli Bilgi:

 • Belirtilen evrakların online başvuru sistemine eklenmesinde fotoğraf kabul edilmemektedir. Tüm belgelerin taranarak sisteme, jpeg ya da pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında ıslak imzalı evrak alınmamaktadır. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen evrakların asıllarını (Islak imzalı) kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil)
  *Kurum içi yatay geçiş başvuruları için gerekli olan diğer evraklar (Transkript Belgesi, Disiplin Yazısı gibi. ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca adayın değerlendirme dosyasına eklenecektir.

Öğrenime Başlanılacak Sınıfın Belirlenmesi

       Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir. Fakülte/Meslek Yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme ile muafiyet verilen dersler belirlenmektedir.

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi