Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Başvurular, 15.01.2018-24.01.2018  tarihleri arasında üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden online olarak alınacaktır.

*Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihleri

Sonuçların İlanı

Asıl Listede Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

Yedek Listede Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

15.01.2018-24.01.2018

30.01.2018

31.01.2018-01.02.2018

02.02.2018

Başvuru sonuçları, 30 Ocak 2018 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ilan edilecektir.  Kontenjan fazlası adayların başvurması halinde asıl ve yedek adaylar ilan edilecektir. Asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adaylar yerleşme sırasına göre kayda çağrılacaktır.

(Online başvuru, 24.01.2018 tarihi saat 17:00'de kapatılacaktır.)

Kurumlararası Önlisans Programları İçin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) İle Yatay Geçiş 

 1. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 2. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 4. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 5. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 6. Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 7. Kurumlararası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 8. Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde AGNO ile sadece önlisans programları  başvuru yapabilmektedir.

Ağırlık Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Kurum İçi Önlisans Programları İçin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) İle Yatay Geçiş

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 3. Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 4. Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 5. Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 6. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 7. ​Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Ağırlık Genel Not Ortalaması ile kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1 Kapsamında) Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş

Öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın, öğrenim görmekte olduğu üniversiteye girdiği yıl aldığı ÖSYS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Adayın kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanlarının, ilgili puan türünde yatay geçiş yapmak istediği programın o yıl oluşan taban puanına eşit ya da yüksek olması gerekmektedir. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Ek Madde 1 kapsamında başvuru yapılabilmesi için öğrencinin daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları için tıklayınız.

Üniversitemiz programlarına ait Taban Tavan Puanları için tıklayınız.

Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı itibariyle Hukuk Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu bölüme ilgili puan türünde 150 bininci (150.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mühendislik Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Mühendislik bölümlerine başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mimarlık Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mimarlık bölümüne “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu bölüme başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Belirtilen başarı sınırlaması İç Mimarlık bölümünü kapsamamaktadır.)

Eğitim Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğretmenlik programlarına “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu programlara başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak, kontenjan dahilinde yerleştirilmesine karar verilmiştir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahildir.)

Hazırlık Eğitimi ve Muafiyeti Hakkında

Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi

2015 ve sonrası ÖSYS ile yerleşen adayların, öğretim dili %30 İngilizce olan programlara başvuruda bulunup kazanmaları halinde,  zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir. 2014 ÖSYS ve öncesi yerleşen adayların, İngilizce Hazırlık eğitimi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öğretim Dili %30 İngilizce Olan Programlar

 • Mimarlık Lisans Programı
 • İç Mimarlık Lisans Programı
 • İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programı
 • Psikoloji Lisans Programı

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı ve Muafiyeti
Eğitim dili %30 İngilizce olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na ibraz etmeleri durumunda İngilizce hazırlık programından muaf olarak lisans programlarına başlayabilirler.

 • FSMEPT (Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test): 65/100
 • PTE Academic : 55/90
 • TOEFL IBT : 72/120
 • YDS : 65/100
 • CPE : C
 • CAE: C

​Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemesi koşuluyla başarılı olduklarını belgelendirerek Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvuru yapmaları durumunda İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilirler.

Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitimi ve Muafiyeti
Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesinin öğretim dili %100 Arapça’dır. Kazanan öğrenciler daha önce hazırlık eğitimi alıp alınmamasına bakılmaksızın FSMVÜ Arapça Hazırlık Sınavına alınırlar. İlgili sınavdan başarılı olamayan adayların, Arapça Hazırlık Eğitimi almaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için İslami İlimler Fakülte Sekreterliği ile görüşebilirsiniz.
İletişim: 0212 521 81 00 Dahili: 1302, 2011

Yatay Geçiş Bursları

Kurumlararası yatay geçişi kabul edilen adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puan, başvuru yaptığı programın aynı yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli olması halinde adaylar ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi
 2.  Disiplin Cezası Alınmadığına Dair Yazı
 3. Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)
 4.  ÖSYM Sonuç Belgesi
 5. Onaylı Ders İçerikleri
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf
 7.  Kayıt Donduran Öğrencilerimizin kayıt dondurma işlemi yaptıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

*Kurum içi yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerimizin Transkript Belgesi ve Öğrenci Belgesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvuru dosyasına eklenecektir. 

Öğrenime Başlanılacak Sınıfın Belirlenmesi

Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, daha önce diğer yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir. Fakülte/Meslek Yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme ile muafiyet verilen dersler belirlenir.

ÖNEMLİ NOT: Yatay geçiş başvuru işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler sistemde kayıtlı bulunan mail adresine gönderilecektir. Aday öğrencilerimizin mail adreslerini kontrol etmeleri önemle rica olunur. Gerekli bilgilendirmeler mail aracılığıyla yapılacaktır.

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi