Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu

Üniversitemizin Yaz Okulu kayıtları, 04-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir.

Yaz Okulu Takvimi

04-06 Temmuz 2018

Yaz Okulu Kayıtları

09 Temmuz 2018

Yaz Okulu Derslerinin Başlaması

17 Ağustos 2018

Yaz Okulu Derslerinin Son Günü

20-28 Ağustos 2018

Yaz Okulu Final Sınavları

31 Ağustos 2018

Yaz Okulu Final Sınavı Sonuçlarının Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Girilmesi ve İlan Edilmesi

Yaz Öğretimi Esasları

 • Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse en az 10 (on) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı belirtilen sayıdan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararı, ilgili yönetim kurulu tarafından Senatonun uygun görüşü alınarak verilir.
 • Formasyon derslerinin açılabilmesi için en az 15 (on beş) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir.
 • Öğrencilerin Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.
 • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.
 • Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
 • Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
 • Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz Okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.
 • Yaz Okulu ücretinin yatırılmadığı takdirde, öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.

*Yaz Okulunda Açılması Önerilen Dersler ve Ücretleri için tıklayınız.

Üniversitemize Kayıtlı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz öğrencileri için yaz öğretimi ders kayıtları, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden 04-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır (Sistem ders kaydına, 4 Temmuz 2018 saat 10:00'da açılacaktır; 6 Temmuz 2018 saat 17:00'de kapatılacaktır). Yaz öğreniminde ders almak isteyen öğrencilerimizin otomasyon sistemi üzerinde yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Otomasyon sistemine giriş yapılarak, ders kayıt butonu tıklanır.
 2. Yaz okulunda açılması önerilen derslerden, çakışmamak ve 15 AKTS’yi geçmemek koşuluyla ders seçimi yapılır.
 3. Ders seçim işlemi tamamlanınca, kontrol et-kesinleştir butonu tıklanır, seçilen derslerin toplam AKTS değerine göre yaz okulu ücreti hesaplanır.
 4. Yaz öğrenim ücreti ödeme işlemleri tamamlanır.
 5. Ücret yatırma işlemini tamamlayan öğrenciler, otomasyon sistemine tekrar giriş yaparak ders kayıtlarını kesinleştirir.
 6. Ücret ve kesinleştir işlemini tamamlayan öğrenciler, danışman listesine düşer. Danışmanlar tarafından ders kayıtlarının onaylanması ile yaz okulu ders kayıt işlemi tamamlanmış olur.

  *Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Kayıtlı Öğrencilerin Üniversitemizin Yaz Okulu Başvuruları

Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, 04-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında öğrenimini sürdürdüğü kurumdan izin alarak, Haliç Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurması gerekir (Dilekçe örneği için tıklayınız).

Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin, yaz öğretiminde almak istedikleri ders/derslerin ücretini ödediklerine dair dekontu dilekçe ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.

Yaz öğretiminde alınan derslerin toplamı, çakışmamak koşuluyla 15 (onbeş) AKTS’yi geçemez.

FSMVÜ Yaz öğretimine kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini (AKTS) ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep edilmesi halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi 
 • Vesikalık Fotoğraf (1 adet)            
 • Öğrenci Belgesi
 • Yaz Okulu Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

Öğrenim Süresi

 • Yaz Okulu öğretim süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir.
 • Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Derslere Devam

 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
 • Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.
 • Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

Not İşlemleri

 • Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır.
 • Sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Yaz Okulu Ücretleri

 • Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; derslerin AKTS değerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve kayıt esnasında öğrencilerden tahsil edilir.
 • Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.
 • Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde yaz okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.
 • Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.
 • Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

*Ders seçimleri ve ücretlendirme işlemlerinde AKTS değeri dikkate alınmaktadır.

Yaz Okulu Ücreti Ödeme Seçenekleri

Peşin Ödeme: Öğrenim ücretlerini nakit ödeyecek öğrenciler bulundukları yerlerdeki en yakın HALKBANK BANKASI şubelerinden Öğrenci No, Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No bilgisi verilerek nakit ödeme yapabilirler.

Kredi Kartı: Öğrenim ücretlerini kredi kartı ile ödeyecek öğrenciler https://odeme.fsm.edu.tr  (Online olarak kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen öğrenciler sisteme girişi yaparken üniversite tarafından verilen @stu.fsm.edu.tr uzantılı mail adresi ve şifresi ile giriş yapacaklardır. Şifresini unutan veya mail adresini bilmeyen öğrenciler sifre.fsm.edu.tr adresinden öğrenebilir veya şifresini yenileyebilir.)  adresine girerek anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarıyla ödeme yapabilirler.

Anlaşmalı kartlarımız (World, Bonus, CardFinans, Bankkart Combo, Paraf)

Banka Havale ve EFT: Öğrenim ücretini Havale ya da EFT ile ödeyecek öğrencilerin dekontun açıklama kısmına Öğrenci No, Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No bilgisini yazmaları gerekmektedir.

Önemli Uyarı : Dekont açıklamasında öğrencinin Öğrenci No, T.C.Kimlik No, Adı‐Soyadı mutlaka belirtilmelidir.

*Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı adayların ödeme işlemlerinde açıklama alanına,  T.C. Kimlik No ve Adı Soyadını belirtmeleri gerekmektedir.

Banka: Halkbank
Şube: Yeşilköy
Hesap No: 0890‐16000077
IBAN TR43 0001 2009 8900 0016 0000 77

Üniversitemize Kayıtlı Olup Farklı Üniversitelerin Yaz Öğretiminde Ders Alma

Yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 7/c maddesi gereğince hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmemesi halinde, öğrenci kayıt olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz öğretimi dersi alabilir.

Diğer üniversitelerin yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimizin;

 1. Bağlı olduğu fakülte dekanlığı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Dilekçe için tıklayınız.
 2. Yaz öğretimine katılmak istediği diğer yükseköğretim kurumundaki ders/derslere ait ders içeriklerini ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile teslim etmiş olması gerekmektedir.
 3. Yaz okulu öğrenimi sonunda, Diğer Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin transkriptine işlenir.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi