Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

Başvurular, 16.01.2019-24.01.2019 tarihleri arasında üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden online olarak alınacaktır.
*Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yatay Geçiş Takvimi


Başvuru Tarihleri

Sonuçların İlanı

Asıl Listede Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

Yedek Listede Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

16.01.2019 - 24.01.2019 

29.01.2019

30.01.2019 - 31.01.2019

01.02.2019

Başvuru sonuçları, 29 Ocak 2019 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ilan edilecektir.  Kontenjan fazlası adayların başvurması halinde asıl ve yedek adaylar ilan edilecektir. Asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adaylar yerleşme sırasına göre kayda çağrılacaktır.
(Online başvuru, 24.01.2019 tarihi saat 17.00’de kapatılacaktır.)Kurumlararası Önlisans Programları İçin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) İle Yatay Geçiş

 1. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 2. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 4. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 5. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 6. Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 7. Kurumlararası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 8. Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde AGNO ile sadece önlisans programları  başvuru yapabilmektedir.
Ağırlık Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

 

Kurum İçi Önlisans Programları İçin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) İle Yatay Geçiş

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 3. Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 4. Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 5. Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 6. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 7. ​Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Ağırlık Genel Not Ortalaması ile kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

 

Yatay Geçiş Bursları

Kurumlararası yatay geçişi kabul edilen adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puan, başvuru yaptığı programın aynı yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli olması halinde adaylar ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi
 2. Disiplin Cezası Alınmadığına Dair Yazı
 3. Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)
 4. ÖSYM Sonuç Belgesi
 5. Onaylı Ders İçerikleri
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf
 7.  Kayıt Donduran Öğrencilerimizin kayıt dondurma işlemi yaptıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

*Kurum içi yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerimizin Transkript Belgesi ve Öğrenci Belgesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvuru dosyasına eklenecektir. 

 

Öğrenime Başlanılacak Sınıfın Belirlenmesi

Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, daha önce diğer yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir. Fakülte/Meslek Yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme ile muafiyet verilen dersler belirlenir.

 

ÖNEMLİ NOTYatay geçiş başvuru işlemleriyle ilgili bilgilendirmeler sistemde kayıtlı bulunan mail adresine gönderilecektir. Aday öğrencilerimizin mail adreslerini kontrol etmeleri önemle rica olunur. Gerekli bilgilendirmeler mail aracılığıyla yapılacaktır.

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız

Yatay geçiş başvurusu yapmak için tıklayınız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi