Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

Yatay Geçiş Başvuruları, 27 Aralık 2019 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsi başvuru yapılarak veya üniversitemiz web sayfası üzerinden online olarak alınacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

Kurumlararası Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Kontenjanları için Tıklayınız.

Kurumiçi Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Kontenjanları için Tıklayınız.

Online başvuru yapmak için tıklayınız.  

**Online başvurular, 21 Ocak 2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

 

Şahsi Başvuru Yapacak Adaylar için Yerleşke Adresleri:

Halıcıoğlu Yerleşkesi: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 521 81 00 Dahili 4276-4274-4024-

Üsküdar Valide Atik Yerleşkesi: Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. No:36 Üsküdar/İstanbul

Tel: 0212 521 81 00 Dahili 6025

*Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yatay Geçiş Takvimi

27 Aralık 2019 / 21 Ocak 2020        

Yatay Geçiş Başvuruları

29 Ocak 2020                                 

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

30 Ocak - 04 Şubat 2020

Kazanan Adayların Kesin Kayıtları (Asıl Listede Yer Alan Adaylar)

05-06 Şubat 2020

Yedek Listede Yer Alan Adayların Kesin Kayıtları (Adaylar Aranarak Bilgilendirilecektir)

Sonuçların İlanı

Başvuru sonuçları 29 Ocak 2020 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ilan edilecektir. Kontenjan fazlası adayların başvurması halinde asıl ve yedek adaylar ilan edilecektir. Asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adaylar yerleşme sırasına göre kayda çağrılacaktır.

Yatay Geçiş Yöntemleri:

 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş
  a. Kurumlar arası ağırlıklı genel not ortalaması İle yatay geçiş
  b. Kurum içi ağırlıklı genel not ortalaması ile yatay geçiş

Yatay geçiş yöntemlerinde yer alan koşullarla ilgili detaylı bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

 1. Merkezi Yerleştirme Puanı (YKS Sonucu) ile Yatay Geçiş Koşulları

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yurdumuzda ve KKTC’deki (KKTC’deki üniversitelerden sadece güz dönemi için başvuru yapılabilir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler.

Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygulama ilkeleri için tıklayınız.

Bu kapsamda Bahar döneminde Ön Lisans programları ile birlikte Lisans Bölümleri için de yatay geçiş başvurusu kabul edilmektedir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Adaylar İçin Gerekli Belgeler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi
 • Disiplin Durumu Belgesi
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)
 • Onaylı Ders İçerikleri (Kayıt sırasında teslim edebilir)
 • Vesikalık Fotoğraf (Kayıt sırasında teslim edebilir)
 • Kayıt donduran adaylar için kayıt dondurma işlemi yaptıkları süreyi belirten evrak. (Kayıt sırasında teslim edebilir)
 • Kayıtlı olduğu üniversiteden Ek Madde - 1 kapsamında Yatay Geçiş yapmadığına dair belge (Belgeyi, sistem üzerinde yer alan Belgeler (Documents) "Diğer Belgeler" kısmına yükleyiniz.)

Kayıtlı olduğu üniversite tarafından yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına dair yazı.  

       2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş

 1. Kurumlararası Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Koşulları

(Önlisans programları için geçerlidir)

 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır.
 • Yukarıdaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

 

       b. Kurum İçi Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Koşulları

(Önlisans programları için geçerlidir)

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

       Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi (YGS ve Yerleştirme Puanları Dâhil)

       (Transkript Belgesi) adayın değerlendirme dosyasına eklenecektir.

 

DİĞER KOŞULLAR

Başarı Sıralaması Koşulu

Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı itibariyle Hukuk Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; söz konusu bölüme ilgili puan türünde en düşük yüzellibininci (150.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük yüzdoksanbininci (190.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mühendislik Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; Mühendislik bölümlerine ilgili puan türünde başarı sırası en düşük ikiyüzkırkbininci (240.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mimarlık Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mimarlık bölümüne “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; söz konusu bölüme ilgili puan türünde başarı sırası en düşük ikiyüzbininci (200.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük ikiyüzellibininci (250.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Belirtilen başarı sınırlaması İç Mimarlık bölümünü kapsamamaktadır.)

Eğitim Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017 yılı itibariyle Öğretmenlik programlarına “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; söz konusu programlara başarı sırası en düşük ikiyüzkırkbininci (240.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhildir.)

 

Dil Yeterliliği Koşulu

Öğretim dili %30 İngilizce olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan adayların, başvuru sırasında aşağıdaki sınav sonuçlarını ibraz etmeleri durumunda (2 yılı geçmemiş olmak şartıyla) İngilizce hazırlık programından muafiyet işlemi yapılabilecektir.

PTE Academic: 55/90

TOEFL IBT: 72/120

YDS: 65/100

CPE: C

CAE: C

Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış adaylar,  başvuru sırasında hazırlık başarı belgelerini ibraz etmeleri (2 yılı geçmemiş olmak şartıyla) durumunda, İngilizce hazırlık programından muafiyet işlemi yapılabilecektir.

*Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitiminden muafiyet başvuruları, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilmektedir.

Eğitim dili Türkçe olan bir programdan, %30 İngilizce eğitim veren bir programa Ek Madde-1 kapsamında başvurarak kayıt hakkı kazanan adaylar 06.02.2020 tarihinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavı ve 07.02.2020 tarihinde yapılacak olan FSMEPT Sınavı'ndan başarısız olmaları durumunda Zorunlu Hazırlık Eğitimi alacaklardır. 

NOT: Bu durumdaki öğrencilerin yeterlik (FSMEPT) sınavına girmeye hak kazanmaları için Düzey Belirleme  Sınavı'ndan başarılı olmaları ( 65 ve üzeri not almaları) gerekmektedir.

Öğretim Dili %30 İngilizce Olan Programlar

Mimarlık Lisans Programı

İç Mimarlık Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

Psikoloji Lisans Programı

Zorunlu Arapça Hazırlık Programı

Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesinin öğretim dili %100 Arapça, Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Programının öğretim dili %30 Arapça’dır. Başvuruda bulunacak adayların, FSMVÜ AYS’den (Arapça Yeterlik Sınavı) başarılı olmaları gerekmektedir.

Yine eğitim dili Türkçe vd. olan bir programdan, %100 Arapça eğitim veren bir programa Ek Madde-1 kapsamında başvurarak kayıt hakkı kazanan adaylar 06.02.2020 tarihinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavı ve 07.02.2020 tarihinde yapılacak olan AYS’den (Arapça Yeterlik Sınavı) başarısız olmaları durumunda Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitimi alacaklardır. 

Arapça Hazırlık Birimi Programından Muafiyet

06.02.2020 tarihinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavı ve 07.02.2020 tarihinde yapılacak olan AYS’den başarılı olan öğrenciler, zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YDS veya YÖKDİL Arapça sınavlarının birinden, 85 ve üzeri puana sahip %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile 80 ve üzeri puana sahip %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler, sınav sonuç belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

Detaylı bilgi için Yabancı Diller Bölümü Arapça Hazırlık Programı ile görüşebilirsiniz.

İletişim: 0212 521 81 00 Dâhili: 2035

Önemli Bilgiler:

*Belirtilen evrakların online başvuru sistemine eklenmesinde fotoğraf kabul edilmemektedir. Tüm belgelerin sisteme taranarak, jpeg ya da pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

*Başvuru sırasında ıslak imzalı evrak alınmamaktadır. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen evrakların asıllarını (Islak imzalı) kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.

 Yatay Geçiş Bursları

Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişi kabul edilen adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puan, başvuru yaptığı programın ilgili yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli olması halinde, adaylar ilgili burs diliminden faydalanır.

Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişi kabul edilen adaylara tanımlanan burslar normal öğrenim süresince (diğer üniversitede okuduğu dönemler göz önünde bulundurularak) geçerlidir.

 Öğrenime Başlanılacak Sınıfın Belirlenmesi

Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir. Fakülte/Meslek Yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme ile muafiyet verilen dersler belirlenmektedir.

Ücretlendirme / Ödeme

Üniversitemiz programlarına kurumlararası ve kurum içi yatay geçişi kabul edilen adayların ücretlendirme işlemleri son eğitim öğretim yılına (2019-2020) göre hesaplanacaktır.

PEŞİN ÖDEMELER

Ödemelerini peşin olarak yapmak isteyenler öğrenci numaraları ile birlikte Albaraka Türk Katılım Bankası (Şube Gişeleri) kanalını kullanarak yapabilirler.

Not : Banka hesaplarımız Havale ve EFT işlemlerine kapalı olduğundan bu yöntemlerle ödeme yapılamamaktadır. (Bu nedenle hesap numarası ve IBAN bilgisi talep edilmesine gerek yoktur.)

Not: Öğrenim ücretlerinde senetle veya elden taksit yapılmamaktadır.

TAKSİTLİ ÖDEMELER

a)    Kredi Kartı ile Ödeme;

Öğrenim ücretlerini kredi kartı ile ödeyecek öğrenciler https://odeme.fsm.edu.tr adresine girerek anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarıyla ödeme yapabilirler.   

Anlaşmalı kartlarla (World, Bonus, Bankkart Combo, Paraf, QNB Finansbank) yapılan taksitli ödemelerde, vade farksız 6 taksit yapılmaktadır.


 

Önemli Not: Miles & Smiles ve American Express (Amex) tabanlı kredi kartlarına işlem yapılmamaktadır.

Öğrenim Kredisi ile Ödeme ;  Öğrenim ücretlerini eğitim kredisi ile ödeyecek öğrencilerin velileri  bulundukları yerlerdeki en yakın   Türk Katılım Bankası şubelerine uğrayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu bankayla olan anlaşmamız gereği öğrenim ücreti vade farksız 6 taksit olarak ödenmektedir.

Öğrenim Kredisi İçin Gerekli Belgeler
 Kredi kullanacak öğrencinin veya öğrenci yakınlarının;

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • İkametgah belgesi veya konuta ait üzerine kayıtlı fatura (cep telefonu hariç elektrik, su, doğalgaz vb. faturalardan maks. 1 aylık),
 • İşletme sahibi olan öğrenci veya öğrenci yakınları için, Vergi Levhası veya son yıla ait beyyanname ve tahakkukları,
 • Çalışanlar için, iş yerinden onaylı maaş bordrosu.

Albaraka Beşyüzevler Müşteri Temsilcileri

Yunus Çelikkıran 0542 332 66 93

Olcay Seçkin 0534 704 42 79 

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi