Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Ara Sınavlar Hakkında Bilgilendirme
Ara Sınavlar Hakkında Bilgilendirme

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sevgili öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere yükseköğretim mevzuatına göre bir dersin yarıyıl içi ortalaması ara sınav, ödev, proje, kısa sınav uygulamaları ile belirlenebilir ve bunlar içinde ara sınav yapmak, mevzuat gereği zorunludur.

Bu çerçevede üniversitemiz senatosunca 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında verilen derslerin ara sınavları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar kararlaştırmıştır.

 1. Ara sınavlar için şu yöntemlerden birinin veya birkaçının uygulanmasına karar verilmiştir:
  1. Öğrencilere ders süreci içerisinde verilecek kaynak çalışmalar, kitaplar ve derste anlatılanlar çerçevesinde ödevler verilmesi, bu ödevlerin PDF/JPEG formatında kurumsal e-mail veya PDF formatında Öğrenci Bilgi Sistemi (otomasyon) üzerinden öğrencilerden alınarak değerlendirilmesi neticesinde ara sınav notunun belirlenmesi (Ara sınavların ödev değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi).
  2. Dersin belirlenmiş olan online saati içerisinde eş-zamanlı (senkron) olarak ve bütün öğrencilerin kamera ve hoparlör sistemlerinin açık olduğu anlaşıldıktan sonra “açık kitap sınavı” (open book exam) şeklinde belirli bir süre içinde sınavı yapıp, öğrencilerin sınav cevaplarını PDF/JPEG formatında kurumsal e-mail veya PDF formatında Öğrenci Bilgi Sistemi (otomasyon) üzerinden sınav sonrasındaki beş on dakika içinde göndermelerinin talep edilmesi (Açık kitap sınav yöntemi).
 2. Her dersin muhtevası ve işlenişindeki farklılıklarından dolayı bu iki yöntem dışında başka bir yöntemin uygulanması ise ilgili fakülte/yüksekokul ve enstitü yönetim kurulunun kararına bırakılmıştır. Bu yöntemler arasında online sınav uygulaması da tercih edilebilir.
 3. Ara sınavlar, salgın hastalık öncesinde dönem başından itibaren yapılmış olan dersleri de kapsar. Dönem başında, salgın öncesi şartlar doğrultusunda, ara sınavın yanı sıra, yarıyıl içi not ortalamasına dahil edileceği duyurulan laboratuvar, alan ziyareti, mülakat vb. uygulamalara verilmiş olan puanlar da ara sınava dahil edilecektir.
 4. Üniversitemizin zorunlu dersleri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Kültürü ile İngilizce dersleri ise her dönem olduğu üzere yine online yapılacaktır.
 5. Ara sınav notlarının, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar sonuçlandırılıp Öğrenci Bilgi Sistemine girişinin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde;

 • Her dersin sınav tarihi ve muhtevası ile ilgili duyuru, dersin öğretim üyesi veya ilgili akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilecektir.
 • Online sınavlar için üniversitemizin kurumsal işbirliği içerisinde olduğu Google’ın “Classroom” uygulaması kullanılacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi 22 Nisan 2020 günü uzem.fsm.edu.tr adresinden öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Kültürü ile İngilizce derslerinin sınavları hakkında duyuru da 22 Nisan 2020 günü uzem.fsm.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Otomasyon Sisteminden veya Kurumsal Mail Üzerinden Arasınav Teslimi Hakkında Bilgilendirme Kılavuzu

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi