Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Bahar Yarıyılı Ders Alma ve Sınıf Atlatma Kuralları
Bahar Yarıyılı Ders Alma ve Sınıf Atlatma Kuralları

     YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE

GÖRE

DÖNEMLERDEN DERS ALMA VE SINIF ATLATMA KURALLARI

 

Genel Prensip

Öğrenciler; ön koşulsuz ve önkoşulunu sağladıkları dersleri, çakışmamak kaydı ile ve dönem ayrımı olmaksızın seçebilirler.

 

Bir Dönemde Öğrencinin Alabileceği Toplam Akts Sınırı

Gözetim Listesinde Olan Öğrenciler                                                        Maksimum  30 AKTS

Gözetim Listesinde Olmayan Öğrencilerden:

Önlisans ;

 • Not Ortalaması (AGNO) 1,50’in altında (Gözetim Listesi)                 Maksimum 30 AKTS
 • Not ortalaması (AGNO) 1,50 ile 2.25 arasında olanlar                       Maksimum 32 AKTS,
 • Not ortalaması (AGNO) 2.25 ile 3.00 arasında olanlar                      Maksimum 35 AKTS,
 • Not ortalaması 3.00’ın üstünde olanlar                                                 Maksimum 45 AKTS,

Lisans ;

 • Not Ortalaması (AGNO) 1,80’in altında (Gözetim Listesi)                 Maksimum 30 AKTS
 • Not ortalaması (AGNO) 1,80 ile 2.25 arasında olanlar                       Maksimum 32 AKTS,
 • Not ortalaması (AGNO) 2.25 ile 3.00 arasında olanlar                      Maksimum 35 AKTS,
 • Not ortalaması 3.00’ın üstünde olanlar                                                 Maksimum 45 AKTS,

derse kayıt yaptırabilirler.

Son sınıf öğrencileri için, gözetim listesinde olmamak kaydı ile, yukarıdaki AKTS sınırları Fakülte Kurul Kararı ile arttırılabilir.

Gözetim Listesi

Öğrencinin DD, DC, CC, CB, BB, BA, AA notunu aldığı ve Muaf olduğu derslerin toplam AKTS’si:

Önlisans ;

 • 35 AKTS’nin altında Gözetim Listesi kontrolü yapılmaz.

(Bu öğrenciler 1. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır)

 • 35 ile 120 AKTS arasındaysa ve AGNO’su 1.50’nin altındaysa, öğrenci Gözetim Listesindedir

(Bu öğrenciler 2. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır)

Lisans ;

 • 50 AKTS’nin altındaysa Gözetim Listesi kontrolü yapılmaz,
  (Bu öğrenciler 1. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır)
 • 50 ile 100 AKTS arasındaysa ve AGNO’sı 1.80’in,
  (Bu öğrenciler 2. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır)
 • 100 ile 160 AKTS arasındaysa ve AGNO’sı 1.80’in altındaysa, öğrenci Gözetim Listesindedir,
  (Bu öğrenciler 3. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır)
 • 160 AKTS’nin üzerindeyse ve AGNO’sı 2.00’ın altındaysa, öğrenci Gözetim Listesindedir.
  (Bu öğrenciler 4. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır)

Gözetim Listesinde olan öğrenciler:

 • Öncelikle FF ve FD aldıkları derslere kayıt yaparlar.
 • DD ve DC aldıkları derslerin bir kısmını tekrar almaları konusunda Danışmanları tarafından uyarılırlar. Ancak son karar öğrenciye bırakılır. (Öğrencinin 2.00 not ortalamasına sahip olmadan mezun olamayacağı anlatılır.)

İlave Notlar

 • Öğrencinin belirlenen sınıfı alabileceği dersler üzerinde etkili değildir. 1. Sınıf olarak görünen bir öğrenci, önşartını sağladığı takdirde, müfredatta 2., 3. ve 4. sınıfta bulunan derslere de kayıt yaptırabilir.
 • 2014-2015 eğitim öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere toplam AKTS puanı ile son sınıf olarak mütalaa edilen öğrenciler  AGNO’ya bakılmaksızın ve çakışmamak kaydıyla toplam 45 AKTS’ye kadar öğretim iş yükü alabilirler.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi