Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınavları


BÜTÜNLEME SINAVININ UYGULANIŞINA DAİR HÜKÜMLER

 1. Bütünleme Sınavlarına Yarıyıl Sonu Sınavlarına girme hakkı elde etmiş olmak şartıyla aşağıda belirtilen durumdaki ders/derslerden girilebilir;
a) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen,
b) İlgili yarıyılda kayıtlı olunan, FF ve YZ (yüksek lisans) notlu derslerin yanı sıra DD/DC/CC/CB/BB ve BA notlu derslerden de bütünleme sınavına girebilir. Alınan son not geçerli sayılır.

 2. İlgili yarıyıl sonunda açılan ders/dersleri daha önce hiç almayan veya alıp da ders/derslerin devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilmez.

 3. Üniversitemiz dışında başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan alınan ders/dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.

 4. Final sınavı yapılmayan ve tümüyle uygulamalı ders/dersler (laboratuvar, uygulama, atölye ve projeler) için bütünleme sınavı yapılmayacaktır.

 5. Final sınavlarında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da uygulanacaktır (Yarıyıl içi çalışmaları- ara sınav, ödev, proje vb.- ilgili yarıyılda ilan edildiği şekilde bütünleme sınavları sonucunda başarı notunun belirlenmesinde de kullanılacaktır. Yarıyıl içi çalışmalarıyla birlikte bütünleme sınavı sonucunda belirlenen başarı notu, ilgili yarıyılda uygulanan hangi harf notu aralığına uyuyorsa, aralığa uygun harf notu verilecektir. Bağıl ve Mutlak değerlendirme sınıf başarı durumuna göre dersin öğr.gör. tarafından tercih edilecektir.)

  6. Bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçecektir.

 7. Her ne sebeple olursa olsun (Final veya Bütünleme sınavları çakışmaları hariç) bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 8. Final veya Bütünleme sınavları çakışan öğrencilere, ilgili sınavları izleyen haftanın ilk üç günü içerisindeki bir günde mazeret sınavı yapılması ve ilgili öğrencilerin sınav çakışmasını belirten sınav programı ile dilekçesini dekanlıklara vermeleri gereklidir.
 

DİKKAT!!!
Bütünleme sınavına girecek öğrenciler Finallerin sona erdiği haftadan (24 Ocak’tan itibaren) bütünlemeye girmek istedikleri dersleri otomasyon üzerinden seçmek zorundadırlar. Aksi halde bütünleme sınav hakkı talep edilemez.

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi