Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Çift Anadal Başvuruları Başlamıştır
Çift Anadal Başvuruları Başlamıştır

Çift Anadal Başvuru Tarihleri

25 AĞUSTOS – 03 EYLÜL 2014

Çift Anadal Sonuçlarının Açıklanması

10 EYLÜL 2014

Çift anadal Kontenjaları için tıklayınız.
Çift Anadal Başvuru Formu için
  tıklayınız.

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

· Çift anadal programına başvurular,  Akademik Takvim’de belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru formu ve diğer gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

· Öğrencinin çift anadal programına müracaat edebilmesi için müracaat ettiği yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır.  

· Başvuru yapacak adayların öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında olmalıdırlar. 

· Başvuru yapacak adayların öğrenim gördükleri Programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20 içerisinde bulunması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlaması gerekmektedir. 

· Başvuru yapacak adayların  ağırlıklı genel not ortalamaları en az 3.00/4.00 olmak koşulu ile çift anadal programına başvurabilirler. 

· Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

· Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

ÜCRET

Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz.

 

ANADAL VE ÇİFT ANADAL PROGRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

· Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı bir not çizelgesi düzenlenir. Çift anadal not çizelgesinde çift anadal programının bütün dersleri yer alır. 

· Anadal programı ile çift anadal programı birbirinden ayrı programlardır. Bu sebeple ikinci anadal programının tamamlanabilmesi için ilgili ders planındaki tüm derslerin alınarak başarılmış olması ve mezuniyet için gerekli staj vb. gibi diğer koşulların yerine getirilmesi şarttır. Bu kapsamda iki programın ders planlarındaki ortak dersler dışında birbirine eşdeğer kabul edilebilecek dersler, ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir ve bu dersler, not çizelgesinde gösterilir.

 

ÖĞRENİM SÜRESİ

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu süre, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir yıl daha uzatılabilir. Bu durumdaki öğrencilere, anadal programındaki öğrencilerin tabi oldukları eğitim ücretine ilişkin esaslar aynen uygulanır.

 

BAŞARI VE MEZUNİYET KOŞULLARI

· Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, gerekli AKTS miktarı her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler göz önünde bulundurularak Bölüm Kurulu tarafından belirlenir.  

· Öğrencinin mezuniyet notları, her iki lisans programı için ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması gerekir.

· Çift anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış ve programın diğer koşullarını yerine getirmiş olan öğrenciye anadal diploma programından farklı olarak ikinci bir diploma verilir.

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMINDAN GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ AYRILMA, İLİŞİK KESİLME 

· Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal programında da izinli sayılır. İkinci anadal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, ilgili bölüm onayı ile ikinci anadal programı için en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu izin, anadal programı başkanlığına bildirilir. 

· Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

· Tüm çift anadal öğrenimi sürecince öğrencinin her iki program derslerinin ağırlıklı genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere en az 2.50’ye kadar düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 

· Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler. 

· Öğrencinin çift anadal programından ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile anadal programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir. Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar, anadal programındaki genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu dersler kredisiz derslere çevrilir.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi