Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Doktora Öğrencileri Alınacaktır
Doktora Öğrencileri Alınacaktır

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne çeşitli anabilim dallarında aşağıda belirtilen şartlarda doktora öğrencileri alınacaktır.

 1. Açılacak Programlar ve Kontenjanları:

Enstitü Adı

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora

    10 

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık

Doktora

     5


 1. Başvuru Şartları:

- Yüksek Lisans mezunu olmak.
-  ALES’ten en az 55 almış olmak.
- ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. (İngilizce) sınavlardan en az 100 üzerinden   55 veya eşdeğer puan almış olmak.

Doktora programlarına, ALES puanı, yüksek lisans AGNO’su ve mülakat sonuçları ile adayların sundukları başvuru dilekçeleri, niyet mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek çalışma dosyası (portfolio) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
- ALES Belgesi
- Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi).
- Yüksek Lisans Transkript Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Belgesi
- Niyet Mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek bir çalışma dosyası (portfolio).
- Referans mektubu.


Başvuru Tarihi: 05.09.2011 - 30.09.2011
Başvuru Yeri : Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi: Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
                                                                                                                Zeytinburnu-İstanbul

 

 1. Sınav Yeri ve Tarihi

  Sınav Yeri : Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi.
  Sınav Tarihi :              
       - Türk Dili ve Edebiyatı : 03 Ekim 2011 Pazartesi; Yazılı sınav: 10.oo-12:oo Mülakat: 13.oo
       - Mimarlık                       : 03 Ekim 2011 Pazartesi; Yazılı sınav: 10.oo-12:oo Mülakat: 13.oo

 

 1. Sınav Değerlendirme

  -  ALES        %50
  - Transkript %10
  - ÜDS          %10
  - Mülakat     %30


Başarı puanı: Başarılı sayılabilmek için toplam   puan , 65/100 olmalıdır.
 

 1. Sonuçların İlanı: 04 Ekim 2011 Salı
 1. Kesin Kayıt Tarihi: 04 – 06 Ekim 2011
 1. Program Ücretleri:

Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)

15.000

Mimarlık (Doktora)

18.000

 * Program ücretleri 4 yıl içindir ve ücretlere KDV dahildir.

 1. Bursluluk Durumu:

Başarı puanı sıralamasına göre kontenjanların %20’si Tam Burslu olarak kabul edilecektir.

İrtibat Tel : 0212 582 90 70


 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

I.YARIYIL  
Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri  I     

Klasik Edebiyat Bilgisi Metin İncelemeleri         

Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler             

Eski Anadolu Türkçesinin Meseleleri                  

Türkiye Türkçesi Sözdizimi İncelemeleri              

 Edebiyat ve Sinema                                   

Metinlerarası İlişkiler                               

Klasik Türk Edb.ının Fikrî Ve Estetik Kaynakları      

Klasikten Moderne Geçiş Sürecinde Divan Şiiri           
Prof. Dr. Musa Duman

Yrd. Doç. Dr.  Turkan Alvan

Yrd. Doç. Dr. Alim Kahraman

Prof. Dr. Hayati Develi

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. M.Fatih Andı

Prof. Dr. Hasan Akay

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Yrd. Doç. Dr. Türkân Alvan
II. YARIYIL  
Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II              

Klasik Türk Edb.ında Mensur Metin İncelemeleri             

Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler                        

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri İncelemeleri                 

 Dil Ve Toplum İlişkileri                                    

Metin Yorumlama                                               

Yeni Türk Edebiyatında Hiciv Ve Mizah                        

Tasavvuf Edebiyatı                                            

Klasik Türk Şiirinde Üslûplar ve Yönelişler                    
Prof. Dr. Musa Duman

Yrd. Doç. Dr.  Turkan Alvan

Yrd. Doç. Dr. Alim Kahraman

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Hayati Develi

Prof. Dr. Hasan Akay

Prof. Dr. M.Fatih Andı

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Yrd. Doç. Dr. Türkân Alvan 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi