Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Eğitim Öğretim Uygulama Esasları
Eğitim Öğretim Uygulama Esasları

LİSANS ÖĞRENİMİ UYGULAMA ESASLARI

GENEL PRENSİP

Öğrenciler; ön koşulsuz ve önkoşulunu sağladıkları dersleri, çakışmamak kaydı ile dönem ayrımı olmaksızın seçebilirler.

1. Aşama: Sınıf Belirleme

Öğrencinin DD, DC, CC, CB, BB, BA, AA notunu aldığı ve Muaf olduğu derslerin toplam AKTS'si:

50 AKTS'nin  altındaysa 1. Sınıf,

50 ile 99 AKTS arasındaysa 2. Sınıf,

100 ile 159 AKTS arasındaysa 3. Sınıf,

160 AKTS ve üzerindeyse 4. Sınıf öğrencisi olarak adlandırılır.

2. Aşama: Gözetim Listesi

1. sınıf öğrencilerine Gözetim Listesi kontrolü yapılmaz.

2. sınıf öğrencisinin AGNO'su   1.80'in altındaysa,        

3. sınıf öğrencisinin AGNO'su   1.80'in altındaysa,

4. sınıf öğrencisinin AGNO'su   2.00'in altındaysa, Gözetim Listesi öğrencisidir.

Gözetim Listesinde Olan Öğrenciler:

Öncelikle FF ve FD aldıkları derslere kayıt yapmak zorundadırlar.

DD ve DC aldıkları dersleri isterlerse tekrar alabilirler. (Mezuniyet sırasında öğrencinin AGNO’sunun 2,00 olması gerekmektedir.)

3. Aşama: Bir Dönemde Öğrencinin Alabileceği Toplam AKTS Sınırı

Gözetim Listesinde Olan Öğrenciler;  Maksimum 30 AKTS ders alabilir.

Gözetim Listesinde Olmayan Öğrenciler;

Not Ortalaması (AGNO) 1,99 ve altında olanlar                          Maksimum 32 AKTS,

Not ortalaması (AGNO) 2,00 ile 2,49 arasında olanlar                Maksimum 35 AKTS,

Not ortalaması (AGNO) 2,50 ile 2,99 arasında olanlar                Maksimum 40 AKTS,

Not ortalaması (AGNO) 3,00’ın üstünde olanlar                         Maksimum 45 AKTS,

derse kayıt yaptırabilirler.

Son sınıf öğrencileri için, gözetim listesinde olmamak kaydı ile yukarıdaki AKTS sınırları Fakülte Kurul Kararı ile arttırılabilir. (Tüm fakülteler bu kararı almış ve son sınıf öğrencilerinin AKTS sınırını gözetim listesinde olmamak kaydıyla 45 olarak arttırmıştır.)

AÇIKLAYICI NOTLAR

  1. Öğrencinin belirlenen sınıfı alabileceği dersler üzerinde etkili değildir. 1. Sınıf olarak görünen bir öğrenci, ön şartı sağladığı takdirde, müfredatta 2., 3., ve 4. Sınıfta bulunan derslere kayıt yaptırabilir.
  2. Öğrencinin sınıf belirlemesinde sadece başarılı olduğu derslerin toplam AKTS değeri etkilidir. Öğrencinin sınıfı belirlenirken not ortalaması dikkate alınmaz.
  3. Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32 AKTS’lik ders alma hakkına sahiptirler.

 

ÖN LİSANS ÖĞRENİMİ UYGULAMA ESASLARI

GENEL PRENSİP

Öğrenciler; ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri, çakışmamak kaydı ile dönem ayrımı olmaksızın seçebilirler.

1. Aşama: Sınıf Belirleme

Öğrencinin DD, DC, CC, CB, BB, BA, AA notunu aldığı ve Muaf olduğu derslerin toplam AKTS'si:

35 AKTS’nin altındaysa 1. sınıf öğrencisi,

35 AKTS ve üzerindeyse 2. sınıf öğrencisi olarak adlandırılır.

2. Aşama: Gözetim Listesi

1. sınıf öğrencilerine Gözetim Listesi kontrolü yapılmaz.

2. sınıf öğrencisinin AGNO'su 1.50'in altındaysa, Gözetim Listesi öğrencisidir.

Gözetim Listesinde Olan Öğrenciler

Öncelikle FF ve FD aldıkları derslere kayıt yapmak zorundadırlar.

DD ve DC aldıkları dersleri isterlerse tekrar alabilirler. (Mezuniyet sırasında öğrencinin AGNO’sunun 2,00 olması gerekmektedir.)

3. Aşama: Bir Dönemde Öğrencinin Alabileceği Toplam Akts Sınırı

Gözetim Listesinde Olan Öğrenciler;  Maksimum 30 AKTS ders alabilir.

Gözetim Listesinde Olmayan Öğrenciler;

Not Ortalaması (AGNO)  1,99 ve altında olanlar                        Maksimum 32 AKTS,

Not ortalaması (AGNO) 2,00 ile 2,49 arasında olanlar               Maksimum 35 AKTS,

Not ortalaması (AGNO) 2,50 ile 2,99 arasında olanlar               Maksimum 40 AKTS,

Not ortalaması (AGNO)  3,00’ın üstünde olanlar                        Maksimum 45 AKTS,

derse kayıt yaptırabilirler.

Son sınıf öğrencileri için, gözetim listesinde olmamak kaydı ile yukarıdaki AKTS sınırları Fakülte Kurul Kararı ile arttırılabilir. (Tüm fakülteler bu kararı almış ve son sınıf öğrencilerinin AKTS sınırını gözetim listesinde olmamak kaydıyla 45 olarak arttırmıştır.)

AÇIKLAYICI NOTLAR

  1. Öğrencinin belirlenen sınıfı alabileceği dersler üzerinde etkili değildir. 1. Sınıf olarak görünen bir öğrenci, ön şartı sağladığı takdirde, müfredatta bulunan 2. sınıf derslerine kayıt yaptırabilir.
  2. Öğrencinin sınıf belirlemesinde sadece başarılı olduğu derslerin toplam AKTS değeri etkilidir. Öğrencinin sınıfı belirlenirken not ortalaması dikkate alınmaz.
  3. Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32 AKTS’lik ders alma hakkına sahiptir.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi