Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Güzel Sanatlar Fakültesi YÖS Sınavı Duyurusu
Güzel Sanatlar Fakültesi YÖS Sınavı Duyurusu

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI

2011-2012 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile yabancı uyruklu öğrenci alınacak program ve “önerilen” kontenjan:

                    GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI: 3

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Yetenek Sınavlarına başvuracak yabancı uyruklu adayın;
a) Yurtdışında Türkiye’deki lise eğitimine denk eğitim yapan bir okuldan mezun olması,

b) 2011 yılında Üniversitemizce yapılan YÖS sınavından 50 ve üzeri puan alması veya diğer uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı almış/başarmış olması.

c) Başvuruları kabul edilmeyecek olan yabancı uyruklu adaylar:
- T.C uyruklu olanlar.
- KKTC uyruklu olanlar.
- Uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyruklular.
- Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan, lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar.
- Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan, yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanlar.
- Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar.

NOT: KKTC Vatandaşı olup “GCE AL” sınavından başarılı olanlar hariç.
 

 

KOŞULLAR:

Bk. 21.Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).

 

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

 

Bk. 734.Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2011-2012 eğitim ücretleri üniversitemizin web sitesinde ilan edilecektir.

 

ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

Ön kayıtlar;10 Ağustos 2011-26 Ağustos 2011 tarihlerinde 9.30-12.00 13.00-16.00 saatleri arasında,Yenikapı Mevlevihânesi Yerleşkelerinde (Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. Yenikapı Mevlevihanesi No: 25 Zeytinburnu/ İSTANBUL),  şahsen yapılacaktır.Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) 2011 yılı Üniversitemizce yapılan YÖS Sınav Sonuç Belgesi ya da yukarıda belirtilen diğer sınav belgelerinin aslı ve fotokopisi.
b) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi.
c) Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösteren yüzü açık 2 adet vesikalık fotoğraf
e) Lise mezuniyet belgesinin aslı, fotokopisi ve denklik belgesi
d) Ön kayıtta ödenen (50 TL’lik)“Sınav Giderleri Makbuzu” veya banka dekontu.Hesap Numarası: Vakıflar Bankası Topkapı Demirciler Stesi Şubesi İBAN NO:TR940001500158007297634558

 

Üniversitemizce Uygulanacak YÖS Sınavı Tarihi : 7 Eylül 2011Saat : 10:00

NOT : YÖS sınavını her fakültemiz aynı tarih ve saatte kendi kriterlerine göre ayrı ayrı uygulayacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültemiz İçin Yetenek Sınav Tarihi : 06 Eylül 2011
Sınav Sonucunun İlanı : 09 Eylül 2011
Kesin Kayıtlar : 12-13-14 Eylül 2011
Boş Kontenjanların İlanı : 15 Eylül 2011
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi