Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisans Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri
Lisans Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri

          Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa http://www.asal.msb.gov.tr  göre yapılır.

        Askerlik tecil işlemi öğrencinin lisans programına kayıt yaptırmasından itibaren EK-C2 belgesi düzenlenerek, Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Askerlik Şubelerine gönderilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Öğrenci mezun olur ya da ilişkisi kesilirse Askerlik Şubesine durumu bildirilir.

       Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden öncelikle 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış olanların tecil işlemleri yapılır. 19 yaşından gün almamış olanların askerlik tecil işlemleri en geç 31 Ekim tarihine kadar Askerlik Şubesinde olacak şekilde daha sonra yapılmak üzere Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü’nde bekletilir.

        Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayanlar, öğrenim katkı paylarını her yıl ödeyip kayıt yenilettikleri takdirde EK-C2 belgeleri 29 yaş sonu esas alınarak her yıl Askerlik Şubesine gönderilmektedir.

        Lisans Programında okuyan öğrencilerin askerlik tecili 29 yaşına kadar yapılmaktadır. 30 ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz.

     29 yaşından büyük olan öğrencilerin her yıl Akademik Takvimde belirtilen Güz yarıyılı başlangıç  tarihinden önce bağlı oldukları askerlik şubesinden alacakları tecil belgelerini Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrenciler ders kaydı yapamayacaklardır.

       Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayıt yeniletmeme vb. her türlü durum ve değişiklikleri en geç iki ay içinde EK-C2 belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir.

      Mezun olan öğrenciler 1111 sayılı Askerlik Yasası gereği mezuniyet  tarihini izleyen 2 ay içinde Askerlik Şubesine giderek Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırır. Bu kararı aldıranların Askerlik Şubelerince iki yıla kadar Askere Sevkleri tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında Askerlik Şubelerince kanuni işlem yapılır.


    Öğrenim süreleri:
    Azami eğitim-öğretim süresi lisans eğitimi için ondört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programları için onsekiz yarıyıldır. İkinci üniversite okuyan öğrencilerin tecil işlemi yapılmaz.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi