Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Öğretim Elemanı Alımı İlanı
Öğretim Elemanı Alımı İlanı

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesör ve yardımcı doçent kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

 

Son başvuru tarihi: 28 Eylül 2011

 

Bölüm

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tarih

1

 

 

Psikoloji

 

 

1

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

 

 

1

 

ÖZEL ŞARTLAR

     - Tarih alanında profesör kadrosuna başvuracak adayların Ortaçağ Tarihi ve Son Dönem Osmanlı-Bizans Münasebetleri alanlarında çalışmalar yapmış olması gereklidir.

     - Psikoloji alanında başvuru yapacak adayların “Uygulamalı Psikoloji” dalında uzman olması ve “Klinik Değerlendirme” konusunda çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

     - Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Yrd. Doç. Kadrosuna başvuracak adayların doktorasını “bilim tarihi” alanında yapmış olması ve bu alanda yayın yapmış olması, ÜDS veya dengi sınavlarda en az 95 puan almış olması gereklidir.

 

GENEL ŞARTLAR

     - Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

          - Adaylardan profesörlük kadrosuna başvuracakların 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde, doçentlik kadrosuna başvuracakların aynı kanunun 25. maddesinde, yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların ise 23. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

          - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

          - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

          - Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Personel Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

 

 Başvuru için gerekli belgeler

PROFESÖRLER İÇİN

     - Dilekçe
     - Özgeçmiş
     - Yayın listesi
     - Noter veya resmi kurumlar tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı örneği ile doktora, doçentlik ve doçentlik yabancı dil başarı belgesi
     - 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
     - Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya. (Aday doçentlik unvanını aldıktan sonra yaptığı özgün çalışmasını dilekçesinde belirtmelidir.) 


 YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

      - Dilekçe (Aday, hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmelidir.)
     - Özgeçmiş
     - Yayın listesi
     - Noter veya resmi kurumlar tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı örneği ile doktora belgesi
     - 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
     - Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya. 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlileri alınacaktır.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.


Son başvuru tarihi:                        05 Ekim 2011

Ön Değerlendirme Sonucu:        06 Ekim 2011

Giriş Sınavı :                                    07 Ekim 2011

Sonuç açıklama:                            10 Ekim 2011

 

 

Bölüm

Öğretim Görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Mimarlık

 

 

3

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

 

1

1

Güzel Sanatlar MYO / Geleneksel Türk Sanatları

3

 

 

Yabancı Diller Bölümü / Hazırlık Okulu

1

2

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

     1- Mimarlık bölümü araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

1. Mimarlık Bölümü mezunu olup Mimari Tasarım alanında yüksek lisans yapmış ve Kent Sosyolojisi alanında doktora yapıyor olması,

2. Lisans ve Yüksek Lisansını Yapı Mühendisliği Bölümünde tamamlayıp Restorasyon Bölümünde doktora yapıyor olması,

3. Mimarlık Bölümü mezunu ve Yapı Bilgisi alanında yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir.

     2- Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların ALES’ten 90 ve üzeri, yabancı dilden (İngilizce) 85 ve üzeri puan almış olması ve Tarih (Bilim Tarihi) Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olması gereklidir.

     3- Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün Okutman ilanına başvuracak adayların Yüksek lisans mezunu, anadili Arapça, İngilizce bilen, Arapça öğretimi konusunda en az 10 yıl tecrübeli  ve dil eğitimi alanında çalışmaları olması gereklidir.

     4- Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu’nda açılmış olan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların;

1. Hat Anasanat Dalında yüksek lisans yapmış olması, Tezhip ve Minyatür dallarında profesyonel düzeyde eserler vermiş olması.

2. Hat Sanatının Sülüs ve Celî Sülüs dallarında profesyonel düzeyde eserler vermiş olması, ulusal ve uluslararası hüsn-i hat sergilerine katılmış olması, hüsn-i hat dersleri vermek hususunda tecrübe sahibi bulunması.

3. Mimari Restorasyon alanında yüksek lisans yapmış olması. Hat Sanatının Ta’lik ve Celîsi ile modern yorum alanlarında profesyonel düzeyde eserler vermiş olması gereklidir.

     5- Yabancı Diller Bölümü (Hazırlık Okulu) Öğretim görevlisi kadrosu için adayların İngilizce eğitimi alanında yüksek lisans mezunu, Celta sertifikalı, en az 5 yıl tecrübeli, ÜDS veya dengi bir sınavdan en az 90 (toefl: 580) puan almış olması,

Okutmanlık kadrosu için adayların İngilizce eğitiminde en az 2 yıl tecrübeli ve ÜDS veya dengi bir sınavdan en az 90 puan almış olması gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

     - Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
     - Özgeçmiş
     - Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
     - Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi)
     - Onaylı diploma fotokopisi
     - Nüfus cüzdanı fotokopisi
     - 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
     - Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 

 

Başvuru yeri ve iletişim

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı 

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL

Telefon: 0212 521 81 00

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi