Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tek Ders ve Telafi Sınavları
Tek Ders ve Telafi Sınavları

Tek Ders ve Telafi Sınavları

Önlisans lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin 31. Madesinin 3./4. fıkraları gereğince;

Mezun olabilmesi icin gerekli koşulları sağlayamayan öğrencilere 18 Şubat 2016 Perşembe günü tek ders sınavı ve telafi sınavları yapılacaktır. İlgili sınavlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan formu 17 Şubat 2016 Çarşamba gününe kadar danışman ve ilgili bölüm/program yöneticisine onaylatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Telafi Sınavı

31. Madde (3.) Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri en fazla üç dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde telafi sınavı hakkı verilir. Bu durumda olan öğrenciler, telafi sınav hakkından yararlanmak için dilekçe ile sınava girmek istedikleri dersleri belirterek, danışman ve ilgili birim yöneticisinin onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler.

Tek Ders Sınavı

31. Madde (4.) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere dersin hangi yarıyıla ya da yıla ait olduğuna bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde bir sınav (tek ders sınavı) hakkı daha verilir. Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.

Tek ders sınav formu için tıklayınız.

Telafi dersi sınav formu için tıklayınız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi