Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tek Ders Sınavı ve Telafi Sınavları
Tek Ders Sınavı ve Telafi Sınavları

Tek Ders Sınavı ve Telafi Sınavları

2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda mezuniyet için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencilere, üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31. maddesinin 3./4. fıkraları gereğince; 30.06.2016 tarihinde tek ders ve telafi sınavları yapılacaktır.

İlgili sınavlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan sınav formlarını doldurup danışman ve bölüm/program başkanı onay işlemini tamamlayarak, 28.06.2016 tarihine kadar, Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.

*Tek ders ve telafi sınavlarına yalnızca mezun durumundaki öğrenciler katılabilir.

**Belirtilen süreye kadar başvuruda bulunmayan öğrenciler, tek ders ve telafi sınavlarına katılma hakkı talep edemez.

Telafi Sınavları Koşulları

Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri en fazla üç dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere telafi sınavı hakkı verilir.

Telafi sınav formu için tıklayınız.

(Formun onay işlemleri tamamlatıldıktan sonra, kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Tek Ders Sınavı Koşulları

Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere, dersin hangi yarıyıla ya da yıla ait olduğuna bakılmaksızın bir sınav (tek ders sınavı) hakkı verilir.

*Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.

**Mezuniyet için en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını sağlayamayan veya birden fazla başarısız dersi bulunan öğrenci tek ders sınavına giremez.

Tek ders sınav formu için tıklayınız.

(Formun onay işlemleri tamamlatıldıktan sonra, kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.)




Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi