Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yabancı Uyruklu Öğrenciler (YÖS) İçin Duyuru
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (YÖS) İçin Duyuru

 

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI

2011-2012 Öğretim Yılında Üniversitemizce alınacakyabancı uyruklu öğrenci program ve “önerilen” kontenjanlar için tıklayınız.

BAŞVURU KOŞULLARI:

Üniversitemize başvuracak yabancı uyruklu adayın;
a) Yurtdışında, Türkiye’deki lise eğitimine denk eğitim yapan bir okuldan mezun olması,

b) 2011 Yılında Üniversitemize başvuracak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki tabloda belirtilen uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı almış/başarmış olması.

c) Herhangi bir uluslararası sınav sonucu olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Üniversitemiz Yenikapı Mevlevihenesi Yerleşkesindesınava gireceklerdir.

c) Başvuruları kabul edilmeyecek olan adaylar:
- T.C uyruklu olanlar.
- KKTC uyruklu olanlar.
- Uyruğundan birisi TC veya KKTC olanlar.
- Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan, lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlamış olanlar.
- Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkarılmış olup, ülkemizdeki yabancı elçilik okullarının birindenmezun olanlar.
- Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar.

NOT: KKTC Vatandaşı olup “GCE AL” sınavından başarılı olanlar hariç.

KOŞULLAR:

 

Bk. 21.Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).

 

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

 

Bk. 734.Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2011-2012 eğitim ücretleri üniversitemizin web sitesinde ilan edilecektir.

 

 

ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

Ön kayıtlar; 10 Ağustos 2011-26 Ağustos 2011 tarihlerinde 9.30-12.00 13.00-16.00 saatleri arasında,Yenikapı Mevlevihânesi Yerleşkelerinde (Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. Yenikapı Mevlevihanesi No: 25 Zeytinburnu/ İSTANBUL),  şahsen yapılacaktır.Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Webden sınav başvurusu için,10Ağustos 2011-2 Eylül 2011 Tarihleri arası. (Başvuru Formu)

NOT: Öğrenciler sınava 1 saat önceden gelerek sınav giriş kartlarını alacaklardır. Ayrıca sınava gelirken 1 adet vesikalık fotoğraf ve 50 TL’lik sınav ücreti dekontunu getirmeleri gerekmektedir.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Yukarıda belirtilen uluslararası sınavlardan birine ait belgenin aslı ve fotokopisi. Bu sınavlara ait belgesi olmayanlar 7 Eylül 2011 tarihinde Saat: 10:00 yukarıda belirtilen yerleşkemizde sınava gireceklerdir.
b) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi.
c) Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösteren yüzü açık 2 adet vesikalık fotoğraf
e) Lise mezuniyet belgesinin aslı, fotokopisi ve denklik belgesi
d) Ön kayıtta ödenen (50 TL’lik)“Sınav Giderleri Makbuzu” veya banka dekontu. Hesap Numarası: Vakıflar Bankası Topkapı Demirciler Stesi Şubesi İBAN NO:TR940001500158007297634558

 

Üniversitemizce Uygulanacak YÖS Sınavı Tarihi : 7 Eylül 2011Saat : 10:00

 

Sınav Sonucunun İlanı : 09Eylül 2011
Kesin Kayıtlar : 12-13-14 Eylül 2011
Boş Kontenjanların İlanı : 18 Eylül 2011
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi