Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır


     Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünün çeşitli anabilim/anasanat dallarına 2012–2013 eğitim-öğretim yılı için aşağıda belirtilen şartlarda lisansüstü öğrencileri alınacaktır.


Açılacak Programlar, Kontenjanları ve Ücretleri
 

Enstitü Adı Anabilim/Anasanat Dalı Program Kontenjan Ücretleri
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 10  7.000
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora 5 15.000
  Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans 10 T.C Uyruklu 
10 Yabancı Uyruklu
15.000
  Medeniyet Araştırmaları Doktora 5 T.C Uyruklu 
5 Yabancı Uyruklu
18.000      
  Tarih  Yüksek Lisans 5 7.000
  İslami İlimler

Yüksek Lisans

5 5.000
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans 5 11.000
  Mimarlık Doktora 5 18.000
  Mimari Koruma-Restorasyon  Yüksek Lisans 5 11.000
Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans 5 6.000


     * Program ücretleri:
     * Yüksek Lisansta -dersler ve tez çalışması-olmak üzere 2 yıl içindir ve ücretlere KDV dâhildir.
     * Doktorada -dersler, yeterlilik ve tez çalışması- olmak üzere 4 yıl içindir ve ücretlere KDV dâhildir.
     NOT: Eylül’ün ilk haftasında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ikinci grup öğrencilerinin alımı için Temmuz ayında ayrıca ilan verilecektir.
Yüksek Lisans Programları İçin


   Başvuru Şartları:

      - Lisans mezunu olmak
      - ALES’ten en az 55 almış olmak (Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvuruda ALES şartı aranmaz).
      - Lisans not ortalaması en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğer puan olmak.
     [Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans Programı için aşağıdaki şartlar geçerlidir:- ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. (İngilizce) sınavlardan en az 100 üzerinden 55 veya eşdeğer puan almış olmak.]

   Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
      - ALES Belgesi (Güzel Sanatlar Enstitüsü hariç)
      - Lisans Mezuniyet Belgesi
      - Lisans Not Dökümü (Transkript) Belgesi
      - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
      - Referans mektubu (Yurtiçinden başvurularda iki kişi, yurtdışından başvurular için 3 kişi).  [Medeniyet Araştırmaları programına başvuracak adaylar referans mektubu yerine iki referansın iletişim bilgilerini vermeleri gerekmektedir]       
      - Niyet Mektubu (Sadece Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı başvurusu için).
      - Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Belgesi [Sadece Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı başvurusu için gereklidir. Yabancı Dil belgesi olmayanlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 27.06.2012 Çarşamba günü saat 14.oo’da yapılacak Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir.]


   Başvuru Tarihi:  07.05.2012 - 25.06.2012

   Başvuru Yeri:
     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi, Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25 Zeytinburnu-İstanbul


A. Sınav Yeri ve Tarihi:


   Sınav Yeri : FSMVÜ Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi.

   Sınav Tarihi:   
     - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı: 27 Haziran 2012 Çarşamba, Yazılı Sınav: 10.oo-12:oo Mülâkat: 13.oo 
     - Tarih Anabilim Dalı: 27 Haziran 2012 Çarşamba, Yazılı Sınav: 10.oo-12:oo Mülâkat: 13.oo 
     - Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı: 28 Haziran 2012 Saat: 10.00 ve Mülâkat: 14.oo (Yabancı Dil belgesi olmayanlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 27.06.2012 Çarşamba günü saat 14.oo’da yapılacak Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir).
     - İslami İlimler Anabilim Dalı: 27 Haziran 2012 Çarşamba Yazılı sınav: 10.oo-12.00,  Mülâkat:13.oo
     - Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı: 27 Haziran 2012 Çarşamba, Yazılı Sınav: 10.oo-12:oo, Mülâkat: 13.oo 
     - Mimarlık Anabilim Dalı: 27Haziran 2012 Çarşamba Yazılı sınav: 10.oo-12:oo,  Mülâkat: 13.oo-15.oo
     - Koruma-Restorasyon Anabilim Dalı: 27 Haziran 2012 Çarşamba Yazılı sınav: 10.oo-12.oo, Mülâkat: 15.oo-17.oo


B. Sınav Değerlendirme:

     - ALES                                %50
     - Lisans Mezuniyet Notu         %20
     - Mülakat                             %30


   Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı için:
     - Lisans Mezuniyet Notu         %20
     - Yazılı Sınav                        %50
     - Mülakat                             %30

   Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı için:
     - ALES                                %50
     - Lisans Mezuniyet Notu         %10
     - Yabancı Dil                         %10 (Adayın birden fazla yabancı dil bilmesi ve belgelemesi halinde (en az 65/100), her bir yabancı dil için ortalamaya 5 puan eklenir.)
     - Mülâkat                              %30

   Başarı puanı:
     Başarılı sayılabilmek için toplam puan, Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı programında 70/100, diğer programlarda 65/100 olmalıdır.


C. Sonuçların İlanı: 29.06.2012


D. Kesin Kayıt Tarihi: 02-06.07.2012


E. Bursluluk Durumu:

     Başarı puanı sıralamasına göre kazananların %20’si Tam Burslu olarak kabul edilecektir.

     Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı için Bursluluk Durumu: Medeniyet Araştırmaları Programında ihtiyaç ve başarı durumuna göre asistan öğrenci uygulaması yapılacak olup, yönetimin belirleyeceği sayıda ve miktarda burs imkânı sağlanacaktır. (2011-2012 döneminde Yüksek Lisans programına katılan bütün öğrencilere, öğrenci asistanlığı yapmaları karşılığında öğrenim ücretinden muafiyet ve 1000- 2000 TL arasında burs imkânı sağlanmıştır).


F. Bilimsel Hazırlık:

     Geleneksel Türk Sanatları yüksek lisans aday öğrencileri jüri tarafından gerekli görüldüğü takdirde Bilimsel Hazırlık Programına alınabilirler.


G. İrtibat Adresi:

     Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad.
     Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi No:25
     Zeytinburnu/İSTANBUL
     Tel: 0212 582 9070         Faks:0212 582 81 10


H. İnternet Üzerinden Başvurular İçin:

     cbozkurt@fatihsultan.edu.tr
     kakbulut@fatihsultan.edu.tr


I. Başvuru Formu (Application Form)   Word  PDF


J. Medeniyet Araştırmaları için Başvuru Formu (Application Form) Word  PDF
 

K. Online Başvuru (Başvurularımız sona ermiştir)
Doktora Programları İçin


   Başvuru Şartları:

     - Yüksek Lisans mezunu olmak.
     -  ALES’ten en az 55 almış olmak.
    - ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. (İngilizce) sınavlardan en az 100 üzerinden 55 veya eşdeğer puan almış olmak.
     Doktora programlarına, ALES puanı, yüksek lisans AGNO’su ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru dilekçeleri, niyet mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek çalışma dosyası (portfolio) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir. Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.

   Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
     - ALES Belgesi
     - Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi). [Medeniyet Araştırmalarına başvuracak adaylar lisans mezuniyet belgelerini de vermelidirler.]
     - Yüksek Lisans Not Dökümü (Transkript) Belgesi [Medeniyet Araştırmalarına başvuracak adaylar lisans transkriptlerini de vermelidirler.]
     - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
     - Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
   - Niyet Mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek bir çalışma dosyası /portfolio (Sadece, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü için).
     - Referans mektubu (Yurtiçinden başvurularda iki kişi, yurtdışından başvurular için 3 kişi) [Medeniyet Araştırmaları programına başvuracak adaylar mektup yerine iki referansın iletişim bilgilerini vermeleri gerekmektedir]
 

   Başvuru Tarihi: 07.05.2012 – 25.06.2012

   Başvuru Yeri:
     Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi: Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:2    Zeytinburnu-İstanbul


A. Sınav Yeri ve Tarihi

   Sınav Yeri: Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi.

   Sınav Tarihi:              
     - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı: 29 Haziran 2012 Cuma, Yazılı sınav: 10.oo-12:oo, Mülâkat: 13.oo
     - Mimarlık Anabilim Dalı: 29 Haziran 2012 Cuma, Yazılı sınav: 10.oo-12:oo, Mülâkat: 13.oo
     - Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı: 29 Haziran 2012 Cuma, Yazılı sınav: 09.3o, Mülâkat: 14.oo


B. Sınav Değerlendirme

     -  ALES        %50
     - Transkript %10
     - ÜDS          %10
     - Mülâkat     %30

   Başarı puanı: Başarılı sayılabilmek için toplam   puan, 70/100 olmalıdır. 


C. Sonuçların İlanı: 02.07.2012


D. Kesin Kayıt Tarihi: 02.07.2012 – 06.07.2012


E. Bursluluk Durumu:
     Başarı puanı sıralamasına göre kazananların %20’si Tam Burslu olarak kabul edilecektir.

     Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı için Bursluluk Durumu:  Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı programında  ihtiyaç ve başarı durumuna göre asistan öğrenci uygulaması yapılacak olup, yönetimin belirleyeceği sayıda ve miktarda burs imkânı sağlanacaktır. (2011-2012 döneminde bütün öğrencilere, öğrenci asistanlığı yapmaları karşılığında öğrenim ücretinden muafiyet ve 1000- 2000 TL arasında burs imkânı sağlanmıştır).


F. İrtibat Tel: 0212 582 90 70         Faks: 0212 582 81 10


G. İnternet Üzerinden Başvurular İçin:

     cbozkurt@fatihsultan.edu.tr
     kakbulut@fatihsultan.edu.tr


H. Başvuru Formu (Application Form)   Word  PDF


J. Medeniyet Araştırmaları için Başvuru Formu (Application Form) Word  PDF


K. Online Başvuru (Başvurularımız Sona Ermiştir)
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi