• ogrenci@fsm.edu.tr

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvuru İşlemleri


26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca; Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere de iki sınav hakkı verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında  COVID-19  Pandemisi  koşulları da dikkate alınarak, azami süresini doldurdukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ön lisans ve lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilere, 2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere daha önce iki ek sınav hakkını kullandıkları dersler hariç olmak şartıyla hiç almadıkları, devamsızlıktan kaldıkları ve ek sınav haklarını kullanmadıkları başarısız oldukları derslere 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde 2 Ek Sınav hakkı verilmiştir.

Alınan bu karar daha önce ilişiği kesilen öğrenciler ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan öğrencileri de kapsamaktadır.

Daha önce hiç alınmayan veya devamsızlıktan başarısız olunan doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı dersler, bitirme projesi, bitirme çalışması, proje gibi derslere bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilerin talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilebilecektir.

Başvuran öğrencilerin sınavları 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminde güz yarıyılı sonu için belirlenen ek sınav tarihlerinde yapılacaktır.

İlişiği kesilmiş olan öğrencilerin başvuru işlemlerine ait açıklama:

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 yıllarında ilişiği kesilen öğrenciler, hiç almadıkları, devamsızlıktan kaldıkları ve ek sınav haklarını kullanmadıkları başarısız derslerin 2 Ek Sınav hakkından yararlanabilmek ve sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmak için aşağıdaki başvuru dilekçesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemindeki kayıtları aktif hale getirildikten sonra öğrencilerin kendileri öğrenci bilgi sistemine girerek Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2 sekmesinden ders seçimi yapmaları gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara giremeyecektir.

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş Yapmak İçin Tıklayınız

Akademik takvimde yer alan ek sınav tarihleri: 1. Ek Sınavlar 14/18.02.2022, 2. Ek Sınavlar 28.02.2022/04.03.2022

Dilekçe ile başvuru tarihi son gün: 31 Ocak 2022 Pazartesi

31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek sınav başvuru dilekçesi için Tıklayınız

Başvuru Şekli: Öğrenciler başvuru dilekçelerini doldurup imzaladıktan sonra Şahsen, posta, kargo veya elektronik posta ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletebilirler.

Başvuru için iletişim bilgileri: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu/İstanbul

e-posta ile başvuru için mail adresi: oidb@fsm.edu.tr

Güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan halen kayıtlı öğrencilerin başvuru işlemlerine ait açıklama:

İlişiği kesilen ve Halen kayıtlı olup 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami süresini dolduracak olan öğrenciler başvuru ve ders seçme işlemini 7-10 şubat 2022  tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemindeki Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2 sekmesinden yapacaklardır. Henüz ilişiği kesilmemiş olan kayıtlı öğrencilerin dilekçe ile başvuru yapmasına gerek olmayıp bu öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden sınava girmek istedikleri derslere ait ders seçimi yapmaları yeterlidir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara alınmayacaktır.

- Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız dersler de dahil olmak üzere ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

- Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.