• ogrenci@fsm.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanımızın Mesajı

Yükseköğretim sistemi son yıllarda ülkemizde büyük bir gelişim göstermiştir. Gelişimin evreleri üniversitelerin eğitim sürecinde değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu oluşum sürecini yakından takip etmekte ve paydaşlarımızla eşgüdümlü çalışmalar yapmaktayız.

Başkanlığımız, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca ilgili tüm işlemlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Her zaman insanı merkez alan Üniversite yönetim anlayışımıza paralel olarak, hizmetimizden yararlanacak olan öğrencilerimizi önemseyen bir yaklaşım içerisinde, kişisel kalitenin ve geleceğinin yapı taşlarının kurulduğu, insan yaşamının en önemli dönemi olmasının bilincinde olarak hizmet veriyoruz.

Öğrencilerimize doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmaktayız.

Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkaran birim olma çabasındayız.

Emre BAYIR            
Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

 

DUYURU

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı YKS Ek Kayıtları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı YKS Ek Kayıtları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı Ders Kaydı, Ders Ekle Bırak Süreci ve Ders Programı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı Ders Kaydı, Ders Ekle Bırak Süreci ve Ders Programı

Çift Anadal Programı ve Yandal Programına Kayıt Hakkı Kazananlar

Çift Anadal Programı ve Yandal Programına Kayıt Hakkı Kazananlar

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kayıt İşlemleri

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kayıt İşlemleri